CREDIBIL COMPANY d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 3: Ugovor o nabavci i isporuci elektromaterijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2011. godini Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 2.2.2011. 7.389,31 Službeni glasnik BiH 13/11
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 4: Ugovor o nabavci i isporuci vodo i ostalog potrošnog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2011. godini Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 2.2.2011. 1.877,79 Službeni glasnik BiH 13/11
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 4: Nabavka i isporuka vodo i ostalog potrošnog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2012. godini Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 16.4.2012. 986,50 Službeni glasnik BiH 31/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Članak radijatorski Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 87,20 Službeni glasnik BiH 8/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Ventili radijatorski za jednocijevni sistem Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 83,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Odstojnik radijatora,redukcija, čep, nipl, slavina .... Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 50,60 Službeni glasnik BiH 8/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Izolacija u ploči Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 56,40 Službeni glasnik BiH 8/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Tovatna mast Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 57,80 Službeni glasnik BiH 8/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Ventil zaporni Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 1.991,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Ventil zaporni Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 2.405,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Manometri Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 31,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: Odmašćene Cu cijevi Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 151,40 Službeni glasnik BiH 8/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16: Bakarni T komadi, spojnice, koljena, redukcije i holenderi Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 71,50 Službeni glasnik BiH 8/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Proizvodni program HERZ (UNITAS) Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 2.262,25 Službeni glasnik BiH 10/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Rezervni dijelovi - HERZ Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 1.186,95 Službeni glasnik BiH 10/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Rezervni dijelovi za LIV Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 406,70 Službeni glasnik BiH 10/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Sanitarna galanterija Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 361,80 Službeni glasnik BiH 10/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Ventili kovina Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 782,40 Službeni glasnik BiH 10/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Vodovodne i kanalizacione cijevi Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 1.787,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Hidranti i pribor za hidrante Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 6.298,55 Službeni glasnik BiH 10/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Bakarni fiting za vodu Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 599,65 Službeni glasnik BiH 10/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Bakarni pres fiting VIEGA za vodu Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 180,80 Službeni glasnik BiH 10/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14:Cijevi za pitku vodu Aquatherm Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 125,90 Službeni glasnik BiH 10/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Potrošni materijal za vodovod i kanalizaciju Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 268,41 Službeni glasnik BiH 10/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 17: Molerski materijal Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.1.2013. 526,15 Službeni glasnik BiH 10/13

CREDIBIL COMPANY d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Materijal za potrebe mašinske službe Otvoreni HIZ TRADE d.o.o., INTER-COM d..o.o., CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo, Zenica, Sarajevo Službeni glasnik BiH 13/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Vršenje nabavke materijala u toku 2011. godine (materijal za potrebe građevinske službe) Otvoreni HTZ TRADE d.o.o., INTER-COM d.o.o., CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo, Zenica, Sarajevo Službeni glasnik BiH 25/11