ALFA THERM d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Dogradnja sistema Emerson ATC Baščaršija Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 26.1.2011. 28.955,20 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Isporuka i ugradnja registra hladnjaka ležajnog ulja Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 24.3.2011. 78.883,92 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Rekonstrukcija grijanja zgrade na Rudniku u Mostaru Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 8.7.2011. 79.286,88 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka usluga na saniranju uređaja za klimatiziranje objekata Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 12.9.2011. 31.454,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabave i montaže klima ormara za preciznu klimatizaciju u server salama: IT i BILING poslovne zgrade u Grudama Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 30.1.2012. 78.546,90 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava i montaža klima ormara za preciznu klimatizaciju u server Sali (AXE poslovne zgrade HT u Širokom Brijegu) Pregovarački ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 14.5.2012. 65.786,52 Službeni glasnik BiH 38/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava klima uređaja za novu IT server salu u Grudama Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 10.9.2012. 44.970,96 Službeni glasnik BiH 72/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava održavanja klima uređaja i sustava grujanja u objektima HT-a Pregovarački ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 20.9.2012. 120.000,00 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Servisiranje i korektivno održavanje uređaja sustava klimatizacije (grijanje, hlađenje i ventilacija) na području HNŽ, ZHŽ i HBŽ Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 28.9.2012. 124.421,00 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 2: Servisiranje i korektivno održavanje uređaja sustava klimatizacije (grijanje, hlađenje i ventilacija) na području SBŽ, ZDŽ i PŽ Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 28.9.2012. 59.620,00 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Nabava klimatizacije server sale u poslovnoj zgradi HT Livno Pregovarački ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 18.6.2013. 20.551,30 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabava klimatizacije server sale u poslovnoj zgradi HT Tomislavgrad Pregovarački ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 18.6.2013. 18.205,72 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava sustava za klimatizaciju novih data centara u Mostaru, Vitezu i Grudama Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 12.2.2014. 236.902,27 Službeni glasnik BiH 12/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Održavanje klima uređaja Split izvedbe u serverskim prostorijama Pregovarački ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 29.4.2014 25.000,00 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Održvanje klima uređaja STULZ u serverskim prostorijama iBS Pregovarački ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 29.4.2014 20.000,00 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Održavanje klima uređaja EMERSON u serverskim prostorijama Pregovarački ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 29.4.2014 25.000,00 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Održavanje klima uređaja i sustava grijanja u objektima HT-a Pregovarački ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 29.4.2014 30.000,00 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i korektivno održavanje uređaja sustava klimatizacije (grijanje, hlađenje i ventilacija) u periodu od 24 mjeseca Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 5.2.2014. 341.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Održavanje termoenergetskih uređaja Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 18.8.2014. 46.153,85 Službeni glasnik BiH 68/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Izvođenje radova na servisiranju, remontu i sanaciji termoenergetskih postrojenja Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 29.9.2014. 166.666,80 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 4: Izvođenje radova na servisiranju, remontu i sanaciji termoenergetskih postrojenja Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 29.9.2014. 166.666,80 Službeni glasnik BiH 79/14

ALFA THERM d.o.o. Mostar u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 4: Izvođenje radova na preventivnom i interventnom održavanju kotlovnica Otvoreni GRIZELJ d.d., ALFA THERM d.o.o. Mostar Sarajevo, Mostar 30.12.2013. 33.344,88 Službeni glasnik BiH 4/14