Digital line d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Tekuće održavanje kopir aparata marke Konika i Minolta Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 27.1.2011. Službeni glasnik BiH 13/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 14: Usluge održavanja telefonskih centrala marke Panasonic - objekti u Sarajevu Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 38.589,17 Službeni glasnik BiH 20/11
Opština Novo Sarajevo Lot 2: Servisiranje fax aparata za potrebe Općine Novo Sarajevo Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 21.2.2012. 9.610,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Opština Novo Sarajevo Lot 3: Pružanje usluga servisiranja telefonske centrale Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 12.4.2012. 15.375,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Servisiranje kopir aparata marke Minolta Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 3.9.2012. 8,00 Službeni glasnik BiH 79/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Održavanje telefonskih centrala, telefona i telefonskih instalacija Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 18.11.2013. 26.061,21 Službeni glasnik BiH 93/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 3: Elektronska oprema Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 15.5.2014. 4.499,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Agencija za policijsku podršku BiH Održavanje i servisiranje opreme za prenos podataka i glasa. Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 16.6.2014. 5.128,20 Službeni glasnik BiH 48/14
Opština Novo Sarajevo Održavanje telefona, telefaksa i unutrašnje mreže Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 18.12.2014. 15.594,45 Službeni glasnik BiH 101/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2- Servis kopir aparata marke MINOLTA/Minoltakonica Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 23.5.2014. 16,00 SG 01/15
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 2 - Usluge održavanja telefonskih centrala marke Panasonic - objekti u Sarajevu Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 24.12.2014. 10.000,00 SG 13/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 17- Dijelovi za fax aparate Panasonic Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 11.2.2015. 1.000,00 SG 36/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18- Dijelovi za kopir aparate Konica Minolta Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 11.2.2015. 1.000,00 SG 36/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 20- Dijelovi za kopir aparate Xerox Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 11.2.2015. 1.000,00 SG 36/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje telefonskih centrala, telefona i telefonskih instalacija Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 26.11.2015. 31.151,60 SG 93/15