ASD-BP d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Sudska policija FBIH Lot 3: Održavanje i servisiranje službenih motornih vozila u Bihaću Otvoreni ASD-BP d.o.o. Bihać 26.1.2011. 6.877,18 Službeni glasnik BiH 13/11
JKP 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa Lot 2: Nabavka autoguma za 2011. godinu Konkurentski ASD-BP d.o.o. Bihać 24.5.2011. 31.639,08 Službeni glasnik BiH 46/11