Berlina d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Sudska policija FBIH Lot 13: Vulkanizerske usluge i pranje službenih motornih vozila u Bihaću Otvoreni Berlina d.o.o. Bihać 26.1.2011. 215,65 Službeni glasnik BiH 13/11
Vlada USK Ugovor o uslugama redovnog održavanja i servisiranja voznog parka Otvoreni Berlina d.o.o. Bihać 6.5.2011. Službeni glasnik BiH 39/11
Sudska policija FBIH Lot 2: Održavanje i servisiranje službenih motornih vozila u Bihaću Otvoreni Berlina d.o.o. Bihać 29.12.2011. 4.539,41 Službeni glasnik BiH 1/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Nabavka novih putničkih motornih vozila po principu staro za novo Otvoreni Berlina d.o.o. Bihać 2.6.2012. 201.437,61 Službeni glasnik BiH 47/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Redovno održavanje vozila RD Bihać iz proizvodnog programa Volkswagen Pregovarački Berlina d.o.o. Bihać 2.7.2012. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 54/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 6: Sukesivno izvršenje usluga Otvoreni Berlina d.o.o. Bihać 21.8.2012. 1.963,54 Službeni glasnik BiH 74/12
Sudska policija FBIH Održavanje i servisiranje službenih motornih vozila Sudske policije Federacije BiH u Bihaću Otvoreni Berlina d.o.o. Bihać 27.12.2012. 7.419,36 Službeni glasnik BiH 1/13
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Nabavka dva nova putnička kombi vozila Otvoreni Berlina d.o.o. Bihać 4.12.2012. 100.718,00 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Održavanje motornih vozila iz proizvodnog programa Volkswagen za potrebe RD Bihać Pregovarački Berlina d.o.o. Bihać 2.9.2013. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Sudska policija FBIH Lot 4: Održavanje i servisiranje vozila Otvoreni Berlina d.o.o. Bihać 10.12.2013. 8.476,38 Službeni glasnik BiH 98/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 1: Redovno održavanje i opravka motornih vozila iz proizvodnog programa Volkswagen Otvoreni Berlina d.o.o. Bihać 29.10.2014. 26.000,00 Službeni glasnik BiH 87/14
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Nabavka četiri nova putnička kombi vozila sa devet sjedišta Otvoreni Berlina d.o.o. Bihać 12.11.2014. 201.437,64 Službeni glasnik BiH 89/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Usluga servisiranja vozila za 2015. godinu Otvoreni Berlina d.o.o. Bihać 4.5.2015. 40.000,00 SG 39/15
Grad Bihać Lot 1- Nabavka 1 (jednog) putničkog motornog vozila kategorija M1, oblik karoserije AA- limuzina (sedan), radne zapremine minimalno 1968 ccm i radne snage 140 kw, tehničkih karakteristika iz obrasca za cijenu ponude Otvoreni Berlina d.o.o. Bihać 22.5.2015. 57.000,00 SG 43/15
Grad Bihać Lot 2- Nabavka 4 (četiri) putnička motorna vozila kategorija M1, oblik karoserije AA- limuzina (sedan), radne zapremine minimalno 1598 ccm i radne snage 88 kw, tehničkih karakteristika iz obrasca za cijenu ponude Otvoreni Berlina d.o.o. Bihać 22.5.2015. 153.820,00 SG 43/15