BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja sa poliklinikom Dr. Mustafa Šahović Tuzla Nabavka i isporuka gaza i kompresa za potrebe Ustanove Konkurentski BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 24.1.2011. 39.410,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Dom zdravlja sa poliklinikom Dr. Mustafa Šahović Tuzla Leukoplasti i hanzaplasti za potrebe Ustanove Konkurentski BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 24.1.2011. 12.160,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Dom zdravlja sa poliklinikom Dr. Mustafa Šahović Tuzla Zavoji za potrebe Ustanove Konkurentski BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 24.1.2011. 9.826,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Dom zdravlja sa poliklinikom Dr. Mustafa Šahović Tuzla Sterilne i nesterilne rukavice za potrebe Ustanove Konkurentski BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 24.1.2011. 23.060,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Dom zdravlja Gradačac Lot 5: Laboratorijsko PVC posuđe Konkurentski BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 15.7.2011. 10.453,00 Službeni glasnik BiH 61/11
Dom zdravlja Živinice Lot 1: Nabavka sanitetskog materijala (igle i šprice ) Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 5.7.2012. 10.908,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka materijala za dezinfekciju, deratizaciju, dezinsekciju Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 5.7.2012. 10.367,90 Službeni glasnik BiH 56/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 2: Nabava gaze Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 5.7.2012. 27.760,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Dom zdravlja Velika Kladuša Lot 2: Nabavka dezinfekcionih sredstava i potrošnog laboratorijskomedicinskog materijala Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 25.10.2012. 6.410,82 Službeni glasnik BiH 90/12
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot 3: Nabavka sanitetskog materijala Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 10.12.2012. 59.417,87 Službeni glasnik BiH 102/12
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot 3: Nabavka i sukcesivna isporuka sanitetskog materijala Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 10.12.2012. 59.417,87 Službeni glasnik BiH 102/12
Dom zdravlja Kladanj Lot 3: Nabavka i isporuka sanitetskog i zavojnog materijala Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 11.2.2013. 14.705,29 Službeni glasnik BiH 22/13
Dom zdravlja Kladanj Lot 5: Nabavka i isporuka dezinfekcionih sredstava Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 11.2.2013. 3.841,49 Službeni glasnik BiH 22/13
Dom zdravlja Gračanica Nabavka šprica i igala Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 15.5.2013. 10.838,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Dom zdravlja Živinice Lot 1: Nabavka ostalog medicinskog materijala: Nabavka sanitetskog materijala (igle i šprice ) Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 1.7.2013. 8.461,50 Službeni glasnik BiH 59/13
Dom zdravlja Živinice Lot 1: Nabavka sanitetskog materijala (igle i šprice) Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 30.6.2014. 9.484,20 Službeni glasnik BiH 54/14
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Materijal za deratizaciju, dezinskeciju i dezinfekciju Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 30.6.2014. 9.894,50 Službeni glasnik BiH 54/14
Dom zdravlja Cazin Nabavka zavojnog i sanitetskog materijala Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 10.9.2014. 73827,36 Službeni glasnik BiH 83/14
JU Dom penzionera Tuzla Lot 2- Maske hirirške, nevenova mast, puder za tijelo, iglice za vađenje šećera u krvi, gaza, zavoji, svileni flasteri, kateteri Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 19.1.2015. 4.061,40 SG 10/15
Dom zdravlja Živinice Nabavka materijala za deratizaciju , dezinfekciju i dezinsekciju Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 22.6.2015. 12.000,00 SG 57/15
Dom zdravlja Srebrenik Lot 1 - Nabavka sredstava za dezinfekciju vode, dezinsekciju i deratizaciju Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 24.8.2015. 2.642,44 SG 72/15
Dom zdravlja Srebrenik Lot 2 - Nabavaka dezinfekcionih sredstava Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 24.8.2015. 4.986,08 SG 72/15