E+E+E ENERGY d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 2: Mašinski materijal Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 14.01.2011. 103.680,72 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 1: Usluge tekućeg održavanja instalacija centralnog grijanja Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 28.803,06 Službeni glasnik BiH 20/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 2: Usluge tekućeg održavanja toplovodne kotlovnice i održavanja mašinskih instalacija u objektu Vlade Federacije BiH u Mostaru Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 5.897,00 Službeni glasnik BiH 20/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 5: Usluge redovnog održavanja i servisiranja sa atestiranjem rashladne mašine sa pumpama, klima komore i krovnih ventilatora - objekti u Sarajevu Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 8.295,30 Službeni glasnik BiH 20/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 6: Usluge redovnog održavanja i servisiranja sa atestiranjem rashladne mašine, klima komore ventilokonvektora - objekti u Mostaru Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 36.151,83 Službeni glasnik BiH 20/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 8: Usluge redovnog održavanja i servisiranja sa atestiranjem split sistema Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 29.899,35 Službeni glasnik BiH 20/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka klima uređaja za Server sale regionalnih data centara u Sarajevu, Tuzli i Banjoj Luci Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 29.07.2011. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 65/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 2: Usluge tekućeg održavanja toplovodne kotlovnice i održavanja mašinskih instalacija u objektu Vlade Federacije BiH u Mostaru Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 29.1.2013. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 4: Usluge redovnog održavanja i servisiranja sa atestiranjem rashladne mašine sa pumpama, klima komore i krovnih ventilatora - objekti u Sarajevu Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 29.1.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 5: Usluge redovnog održavanja i servisiranja sa atestiranjem rashladne mašine, klima komore i ventilokonvektora - objekti u Mostaru Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 29.1.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 4: Mašinski materijal Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 27.12.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 2: Sukcesivno pružanje usluga redovnog održavanja instalacija centralnog grijanja, kotlovnica, dimnjaka i održavanja i servisiranja opreme u proračunskoj 2013. i proračunskoj 2014. godini, po Lot-ovima Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 24.5.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 4: Sukcesivno pružanje usluga redovnog održavanja instalacija centralnog grijanja, kotlovnica, dimnjaka i održavanja i servisiranja opreme u proračunskoj 2013. i proračunskoj 2014. godini, po Lot-ovima Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 24.5.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 49/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Adaptacija kancelarijskog prostora Travnik (grijanje-klimatizacija i građevinsko zanatski radovi) Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 10.6.2013. 64.589,72 Službeni glasnik BiH 61/13
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Izgradnja toplovodne kotlovnice i gasne instalacije u krugu sjedišta Državne agencije za istrage i zaštitu Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 15.4.2014. 250.810,59 Službeni glasnik BiH 30/14
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Ugradnja armiranih temelja za kotlove na objektu kotlovnice u Agenciji Pregovarački E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 9.8.2014. 1.400,68 Službeni glasnik BiH 68/14
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 1 -Usluge tekućeg održavanja mašinskih instalacija na objektima u Sarajevu Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 24.12.2014. 20.000,00 SG 08/15
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 4 -Usluge redovnog održavanja i servisiranja sa atestiranjem rashladne mašine sa pumpama, klima komore i krovnih ventilatora - objekti u Sarajevu Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 24.12.2014. 20.000,00 SG 08/15
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 5 - Usluge redovnog održavanja i servisiranja sa atestiranjem rashladne mašine, klima komore ventilokonvektora - objekti u Mostaru Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 24.12.2014. 30.000,00 SG 08/15
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 6 - Usluge redovnog održavanja i servisiranja gasnih kombi bojlera i gasnih peći Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 24.12.2014. 25.000,00 SG 08/15
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 7 - Usluge redovnog održavanja i servisiranja sa atestiranjem split sistema Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 24.12.2014. 20.000,00 SG 08/15

E+E+E ENERGY d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo Pružanje usluga zagrijavanja bio-obnovljivim izvorom energije na energent pelet drvna biomasa po 1 (jedan)m2 i priprema sanitarne vode tokom cijele godine Otvoreni D-PRO d.o.o. Sarajevo, E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 21.2.2013. 144.000,00 Službeni glasnik BiH 42/13