Mako d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka betonskih stubova Otvoreni Mako d.o.o. Doboj 8.2.2011. 195.225,00 Službeni glasnik BiH 15/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Nabavka armirano betonskih stubova N 9 Otvoreni Mako d.o.o. Doboj 18.5.2011. 111.000,00 Službeni glasnik BiH 44/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 3: Nabavka armirano betonskih stubova U 9/1000 Otvoreni Mako d.o.o. Doboj 18.5.2011. 275.500,00 Službeni glasnik BiH 44/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4: Nabavka armirano betonskih stubova U 9/1600 Otvoreni Mako d.o.o. Doboj 18.5.2011. 17.500,00 Službeni glasnik BiH 44/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 3: Armirano betonski stubovi U9/1000 Otvoreni Mako d.o.o. Doboj 29.2.2012. 406.000,00 Službeni glasnik BiH 25/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4: Armirano betonski stubovi U9/1600 Otvoreni Mako d.o.o. Doboj 29.2.2012. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 25/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Armirano betonski stubovi U9/330 Otvoreni Mako d.o.o. Doboj 31.8.2012. 135.200,00 Službeni glasnik BiH 70/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 3: Armirano betonski stubovi U9/1000 Otvoreni Mako d.o.o. Doboj 31.8.2012. 345.600,00 Službeni glasnik BiH 70/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4: Armirano betonski stubovi U9/1600 Otvoreni Mako d.o.o. Doboj 31.8.2012. 17.500,00 Službeni glasnik BiH 70/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Nabavka armirano betonskih stubova N9 Otvoreni Mako d.o.o. Doboj 16.5.2013. 148.750,00 Službeni glasnik BiH 40/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Nabavka armirano betonskih stubova U9/330 Otvoreni Mako d.o.o. Doboj 16.5.2013. 112.750,00 Službeni glasnik BiH 40/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 3: Nabavka armirano betonskih stubova U9/1000 i U9/1600 Otvoreni Mako d.o.o. Doboj 16.5.2013. 365.250,00 Službeni glasnik BiH 40/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Armirano betonski stubovi za VN mrežu Otvoreni Mako d.o.o. Doboj 31.3.2014. 40.700,00 Službeni glasnik BiH 26/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 3: Nabavka armirano betonskih stubova U9/330 Otvoreni Mako d.o.o. Doboj 31.3.2014. 137.600,00 Službeni glasnik BiH 26/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1 - Nabavka armirano betonskih stubova za VN i NN mrežu Otvoreni Mako d.o.o. Doboj 24.2.2015. 244.200,00 SG 17/15