Klas d.o.o. Pale

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Lot 3: Nabavka pekarskih proizvoda Otvoreni Klas d.o.o. Pale Pale 5.1.2011. 85.437,10 Službeni glasnik BiH 15/11
Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Istočno Sarajevo Lot 4: Ugovor za nabavku roba namijenjenih za ishranu lica lišenih slobode Otvoreni Klas d.o.o. Pale Pale 18.5.2011. 55.900,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Pekarski proizvodi Otvoreni Klas d.o.o. Pale Pale 10.10.2011. 93.395,72 Službeni glasnik BiH 86/11
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Lot 2: Nabavka pekarskih proizvoda Otvoreni Klas d.o.o. Pale Pale 5.4.2012. 32.250,00 Službeni glasnik BiH 36/12
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Lot 4: Nabavka pekarskih proizvoda Otvoreni Klas d.o.o. Pale Pale 6.4.2012. 73.000,85 Službeni glasnik BiH 36/12
JU Studentski centar Pale Lot 3: Hljeb i pecivo Otvoreni Klas d.o.o. Pale Pale 5.7.2012. 136.752,00 Službeni glasnik BiH 56/12
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Nabavka roba pekarskih proizvoda Otvoreni Klas d.o.o. Pale Pale 63.589,60 Službeni glasnik BiH 69/13
JU Studentski centar Pale Nabavka hljeba i peciva Otvoreni Klas d.o.o. Pale Pale 11.7.2014. 153.846,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Služba za zajedničke poslove institucija BiH LOT 2: Nabavka pekarskih proizvoda Otvoreni Klas d.o.o. Pale Pale 1.12.2014. 59.577,35 Službeni glasnik BiH 94/14