Com Trade d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluga unapređenja sistema za obradu komunalnih predmeta (SOKOP 2) Pregovarački Com Trade d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.1.2010. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Održavanje i tehnička podrška COM TRADE-ovih informacionih sistema (n-PIS-1 za 2012.) Pregovarački Com Trade d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.3.2012. 49.210,00 Službeni glasnik BiH 43/12
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Tehničko održavanje ComTrade-ovih instaliranih informacionih sistema Pregovarački Com Trade d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.3.2013. 150.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Hardver za Platformu za ispitivanje terminalnih uređaja Otvoreni Com Trade d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.10.2013 175.000,88 Službeni glasnik BiH 85/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Unapređenje postojećeg kontakt centra BH Telecoma sa funkcionalnostima upravljanja, planiranja i optimizacije rada svih agenata Otvoreni Com Trade d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.10.2014. 485.044,65 Službeni glasnik BiH 83/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Integracija elementata SMS RGW sa Charge Once Unified platformom Pregovarački Com Trade d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.11.2014. 140.000,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Održavanje informacionih sistema-(nPIS) u Poreznoj upravi FBiH u 2015 godini Pregovarački Com Trade d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.6.2015. 180.000,00 SG 53/15
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Dorada i unapređenje aplikativnog softvera nPIS-a (faze 1,2 i 3) Otvoreni Com Trade d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.9.2015. 249.000,00 SG 82/15

Com Trade d.o.o. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Konsolidacija aplikacija mobilnih servisa Otvoreni Com Trade d.o.o. Sarajevo, QSS d.o.o. Sarajevo, BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, ComTrade d.o.o. Ljubljana Sarajevo, Sarajevo, sarajevo, Ljubljana 5.10.2012. 783.200,00 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga implementacije sistema za integraciju i konsolidaciju aplikacija i procesa za potrebe poboljšanja rada kontakt centra (IKAP.KC) Otvoreni Com Trade d.o.o. Sarajevo, BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, COMTRADE ITSS d.o.o. Beograd Sarajevo, Sarajevo, Srbija 9.5.2013. 2.513.972,89 Službeni glasnik BiH 38/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Izrada i hosting web portala Lutrije BiH i integralnog informacionog sistema za primanje uplate i učestvovanje u klasičnim igrama putem interneta (web i mobilni kanali) Otvoreni Com Trade d.o.o. Sarajevo, QSS d.o.o. Sarajevo 2.4.2014. 254.700,86 Službeni glasnik BiH 30/14