Konzorcijum: Siemens IT Solutions and Services d.o.o.Beograd i Siemens IT Solutions and Services d.o.o. Zagreb, koga zastupa Siemens IT Solutions and Services d.o.o. Beograd

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Optimizacije i prilagođavanja postojećeg SAP ERP sistema Ograničeni Konzorcijum: Siemens IT Solutions and Services d.o.o.Beograd i Siemens IT Solutions and Services d.o.o. Zagreb, koga zastupa Siemens IT Solutions and Services d.o.o. Beograd Beograd 258.454,00 Službeni glasnik BiH 15/11