Poliklinika Sunce Agram d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Cazin Citoanaliza papa testa sa nalazom mikrobiološkog pregleda vaginalnog sekreta Konkurentski Poliklinika Sunce Agram d.d. Sarajevo Sarajevo 2.2.2011. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Sistematski pregled uposlenica Pregovarački Poliklinika Sunce Agram d.d. Sarajevo Sarajevo 26.11.2014. 180,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Centralna banka BiH LOT 1: Sistematski pregled za potrebe službenika Centralnog ureda CBBiH, Glavne jedinice Sarajevo i Filijale Pale Otvoreni Poliklinika Sunce Agram d.d. Sarajevo Sarajevo 11.11.2014. 90.840,00 Službeni glasnik BiH 98/14