Verso d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja sa poliklinikom Dr. Mustafa Šahović Tuzla Izrada projekta informaciono-komunikacione mreže u objektima Ustanove Konkurentski Verso d.o.o. Sarajevo 5.1.2011. 11.583,00 Službeni glasnik BiH 15/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 2: Ugovor za nabavku switchove i routera Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 23.8.2011. 78.523,61 Službeni glasnik BiH 76/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Blade X86 Encoding sistem Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 15.5.2012. 411.909,00 Službeni glasnik BiH 43/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Oprema i dodatni dijelovi za proširenje agregacijskog i LAN servisnog dijela IP/MPLS mreže izgrađenih od opreme proizvođača Cisco Systems Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 24.10.2012. 7.766.140,46 Službeni glasnik BiH 92/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Unified storage sistem, blade server i licence Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 24.10.2012. 1.148.100,00 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Sistem za siguran pristup internet mreži Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 21.2.2013. 575.000,00 Službeni glasnik BiH 16/13
Centralna izborna komisija BiH Lot 2: Sala za video konferencije sa voip centralom Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 8.10.2013. 83.900,00 Službeni glasnik BiH 83/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Proširenje Hosting sistema za pružanje usluge Siguran računar Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 5.2.2014. 296.550,00 Službeni glasnik BiH 12/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Disaster Recovery sistem Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 14.7.2014. 977.666,90 Službeni glasnik BiH 56/14
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Nabavka računarske opreme i servera Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 167.560,00 Službeni glasnik BiH 58/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka optičkih XFP i SFP + transivera za agregacijski dio IP/MPLS mreže izgrađenog od opreme proizvođača Cisco Systems; Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 8.10.2014. 71.320,00 Službeni glasnik BiH 82/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Oprema za priključenje dodatnih tužilaštava na videokonferencijski sistem pravosuđa BiH Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 27.10.2014. 121.660,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka opreme video konferencijskog sistema za potrebe JP EP BiH d.d. Sarajevo Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 27.10.2014. 237.240,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2- Proširenje sistema za videokonferencing Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 6.1.2015. 39.050,00 SG 06/15

Verso d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga tehničke podrške u održavanju opreme proizvođača Cisco Systems Pregovarački Verso d.o.o., Mrežne tehnologije Verso d.o.o., MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo, Zagreb, Sarajevo 18.10.2011. 287.983,25 Službeni glasnik BiH 96/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka Bras uređaja, sistema za CGNAT log management i unapređenje BroadHop platoforme za upravljanje karakteristikama usluga i konekcija Otvoreni Verso d.o.o., Mrežne tehnologije Verso d.o.o. Sarajevo, Hrvatska 23.12.2013. 2.198.960,00 Službeni glasnik BiH 4/14