Gradnja invest 2 d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Sudska policija FBIH Usluge korištenja sportske sale-dvorane za izvođenje treninga u Odžaku Otvoreni Gradnja invest 2 d.o.o. Odžak 26.1.2010. 125,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Opština Pelagićevo Rekonstrukcija krova objekta škole i fiskulturne dvorane u Gornjoj Tramošnici Otvoreni Gradnja invest 2 d.o.o. Odžak 29.6.2012. 123.860,33 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izgradnja poslovne zgrade u Orašju - OP Sjever Otvoreni Gradnja invest 2 d.o.o. Odžak 14.8.2013. 799.550,41 Službeni glasnik BiH 79/13
Opština Pelagićevo Rekonstrukcija sa dogradnjom i nadogradnjom doma kulture u Pelagićevu sa vanjskim uređenjem Otvoreni Gradnja invest 2 d.o.o. Odžak 4.11.2013. 469.848,67 Službeni glasnik BiH 87/13
Brčko Distrikt BiH Građevinsko zanatski radovi na sanaciji, restauraciji i rekonstrukciji objekta Fonda zdravstvenog osiguranja u Brčko distriktu BiH Otvoreni Gradnja invest 2 d.o.o. Odžak 26.11.2013. 143.531,92 Službeni glasnik BiH 98/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1- Izvođenje radova na sanaciji šteta nastalih usljed poplava u Odjeljenju Osnovnog suda u Modriči smješteno u Šamcu Otvoreni Gradnja invest 2 d.o.o. Odžak 17.2.2015. 187.912,04 SG 24/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Izvođenje novih radova na sanaciji šteta nastalih usljed poplava u Odjeljenju Osnovnog suda u Modriči smješteno u Šamcu Pregovarački Gradnja invest 2 d.o.o. Odžak 25.5.2015. 34.282,67 SG 45/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3 - Sanacija i rekonstrukcija objekta Pošte 76230 Šamac Otvoreni Gradnja invest 2 d.o.o. Odžak 2.10.2015. 212.643,20 SG 79/15