Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Tuzla Izrada Plana aktivnosti s mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje s najboljim raspoloživim tehnikama BAT-vim a za postojeći DV 110 kV Tuzla Centar - Lopare Pregovarački Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 14.2.2011. 2.600,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Periodični pregled i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti PP klapni i PP vrata u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri (sl.novine FBiH br.50/11) i obuka zaposlenih iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 5.4.2012. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 29/12
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 2: Kontrolno ispitivanje elektroinstalacija kontrolno ispitivanje gromobranskih instalacija Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 11.4.2012. 8.376,14 Službeni glasnik BiH 31/12
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 3: Kontrolno ispitivanje vatrodojave kontrolno ispitivanje sistema za detekciju i dojavu plina Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 11.4.2012. 7.980,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 6: Periodični pregled sistema za dojavu požara Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 10.5.2012. 3.598,00 Službeni glasnik BiH 38/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Periodični pregled sredstava rada, komfora radne sredine, ispitivanje sigurnosnih ventila, hemijsko čišćenje kotlovskih postrojenja, izdavanje upotrebnih dozvola, certifikata, atesta i ostale dokumentacije iz oblasti zaštite na radu (analize radnih mjesta, stručnih nalaza i dr ) Pregovarački Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 21.1.2013. 134.950,34 Službeni glasnik BiH 12/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Električna mjerenja i ispitivanja Pregovarački Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 21.1.2013. 12.021,70 Službeni glasnik BiH 12/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4: Ultrazvučni pregledi Pregovarački Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 21.1.2013. 3.525,64 Službeni glasnik BiH 12/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Periodični pregled i ispitivanje Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 29.10.2013. 54.000,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sistema vatrodojave, sistema detekcije gasa i panik rasvjete u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 29.10.2013. 45.000,00 Službeni glasnik BiH 93/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Izrada projektne dokumentacije za ADP-a Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 21.11.2013. 3.800,00 Službeni glasnik BiH 100/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4: Periodični pregled PP klapni Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 21.11.2013. 6.001,14 Službeni glasnik BiH 100/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: Periodični pregled sistema za automatsku dojavu požara Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 21.11.2013. 6.836,20 Službeni glasnik BiH 100/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 6: Izrada projektne dokumentacije za gromobransku instalaciju Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 21.11.2013. 2.273,50 Službeni glasnik BiH 100/13
Opština Lukavac Izrada glavnih projekta toplifikacione mreže netoplificiranih dijelova grada Lukavca Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 4.9.2014. 24.800,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Ministarstvo odbrane BiH LOT 1: Pružanje usluga aktivnog nadzora edukacije, obuke i ADR- certifikacije instruktora i vozača za prijevoz opasnih materija Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 17.10.2014. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Lot 3- Usluga izrade projektne dokumentacije – projekti ventilacije jame Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 8.6.2015. 28.500,00 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Lot 8- Usluga izrade DRP specijalnog taložnika-bazena Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 4.6.2015. 8.400,00 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Lot 7- Usluga izrade DRP prečišćavanja otpadnih voda Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 9.6.2015. 9.400,00 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Izrada Projekta zamjene stanice potpalnog plina za blokove 4 i 5 Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 4.9.2015. 4.950,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Izrada Glavnog projekta radionice RJ za mašinsko održavanje strojarnice Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 4.11.2015. 8.500,00 SG 89/15
Opština Lukavac Lot 1- Izrada projekata za rekonstrukciju 9 stambenih jedinica Roma na području općine Lukavac (Projekat RA 2014) Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 11.11.2015. 3.200,00 SG 91/15