Inspekt RGH Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Laboratorijsko ispitivanje uglja rudnika PK Šikulje i PK Dubrave za blok 7 u TE Tuzla Otvoreni Inspekt RGH Sarajevo Sarajevo 16.2.2011. 36.750,00 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 7: Uzorkovanje materijala, izrada hemijskih analiza, prikaz rezultata i izrada izvještaja Otvoreni Inspekt RGH Sarajevo Sarajevo 10.10.2011. 24.900,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Monitoring otpadnih voda iz separatora na autocesti u skladu sa okolinskom dozvolom Otvoreni Inspekt RGH Sarajevo Sarajevo 17.10.2012. 52.650,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kontrola uglja Pregovarački Inspekt RGH Sarajevo Sarajevo 12.2.2013. 1.589.250,00 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kvalitativna i kvantitativna kontrola uglja u 2014. godini i izrada hemijske analize 41 pondera uzoraka uglja iz 2014. godine za TE Tuzla i TE Kakanj (6.268.000 tona) Pregovarački Inspekt RGH Sarajevo Sarajevo 31.3.2014. 1.701.692,94 Službeni glasnik BiH 33/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Kontrola emisije štetnih gasova (polutanata) u atmosferu Otvoreni Inspekt RGH Sarajevo Sarajevo 15.10.2014. 2.400,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo odbrane BiH Ispitivanja kontrole kvalitete proizvoda: pogonskog goriva, ulja i maziva a koje se nalaze u upotrebi Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH Otvoreni Inspekt RGH Sarajevo Sarajevo 9.9.2014. 110.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kvalitativna i kvantitativna kontrola uglja u 2015. godini i izrada hemijske analize 51 pondera uzoraka uglja iz 2015. godine za TE Tuzla i TE Kakanj i određivanje toplotne vrijednosti deponovanog uglja na depoima TE Tuzla i TE Kakanj Pregovarački Inspekt RGH Sarajevo Sarajevo 18.5.2015. 1.924.551,26 SG 45/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Kontrolno ispitivanje nivoa buke na autocesti: Zenica jug – Lašva, Kakanj – Tarčin i Zvirovići – Bijača Otvoreni Inspekt RGH Sarajevo Sarajevo 15.12.2015. 32.300,00 SG 97/15

Inspekt RGH Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Izvođenje radova istražnog bušenja i laboratorijska ispitivanja uglja i pratećih naslaga u istražnom i eksploatacionom polju RMU Kakanj i geomehanička ispitivanja, te izrada izvještaja o rezultatima provedenih istraživanja Otvoreni Geo-Marić d.o.o., Inspekt RGH Sarajevo, Rudarski institut d.d. Mostar, Sarajevo, Tuzla 31.5.2012. 663.332,81 Službeni glasnik BiH 47/12