MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Općinski sud u Sarajevu Pružanje usluga održavanja higijene prostorija Općinskog suda u Sarajevu Otvoreni MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.2.2011. 298.199,04 Službeni glasnik BiH 16/11
Opština Novo Sarajevo Pružanje usluga redovnog čišćenja i održavanja higijene i tekućeg održavanja zgrade Općine Novo Sarajevo Otvoreni MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.3.2011. 221.970,42 Službeni glasnik BiH 25/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Pružanje usluga čišćenja i održavanja higijene i tekuće održavanje prostorija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Otvoreni MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.6.2011. 9.728,46 Službeni glasnik BiH 51/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Čišćenje i odvoz snijega iz kruga KCUS-a sa upotrebom korpe za skidanje i razbijanje ledenica Pregovarački MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.2.2012. 23.388,75 Službeni glasnik BiH 19/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge čišćenja i održavanja higijene i tekuće održavanje za nove poslovne prostorije ugovornog organa imolersko-farbarske usluge Pregovarački MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.7.2012. 21.851,90 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Svakodnevno održavanje higijene i čistoće naplatnih stanica, ureda u Mostaru i ureda u Sarajevu Pregovarački MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.11.2012. 59.941,92 Službeni glasnik BiH 92/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Svakodnevno održavanje higijene i čistoće objekata na autocesti A1, sjedišta u Mostaru i ureda u Sarajevu Otvoreni MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.2.2013. 637.381,10 Službeni glasnik BiH 10/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Čišćenje i održavanje prostorija u zgradi DIP-a Otvoreni MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.12.2012. 105.991,31 Službeni glasnik BiH 38/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluga čišćenja i održavanja za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Otvoreni MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.2.2014. 201.240,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Opština Novo Sarajevo Pružanje usluga redovnog čišćenja i održavanje higijene i tekućeg održavanja zgrade Općine Novo Sarajevo Otvoreni MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.3.2014. 220.134,42 Službeni glasnik BiH 22/14
Opština Novo Sarajevo Izvođenje molersko - farbarskih radova u kancelarijama, hodnicima i ostalim prostorijama u zgradi Općine Novo Sarajevo i prostorijama MZ Otvoreni MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.1.2015. 44.926,00 SG 08/15