STP DERVENTA d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Željeznice RS a.d. Doboj Izvršenje usluge drumskog prevoza naših putnika na relacijama: Prisoje-Peulići-Vijačani-Ukrina-Ukrina (benzinska pumpa Dubravac -Umka, Kulaši (via Vijaka)-Ukrina (benzinska pumpa Dubravac-Mlinska Rijeka-Jošavka, Umka-Ukrina-Ukrina (benzinska pumpa Dubravac)-Vijačani-Peuliši-Prisoje), Ukrina-Umka-Ukrina, Snjegotina-Mlinska Rijeka-Snjegotina, Jošavka- Mlinska Rijeka-Ukrina-Kulaši (via Vijak), Prisoje Peuliši-Vijačani-Ukrina-Umka-Ukrina (benzinska pumpa Dubravac)- Ukrina-Umka, Snjegotina-Ukrina i Jošavka-Mlinska Rijeka- Ukrina (benzinska pumpa Dubravac)-Kulaši (via Vijaka). Otvoreni STP DERVENTA d.o.o Derventa 18.2.2011. 131.309,00 Službeni glasnik BiH 16/11
Željeznice RS a.d. Doboj Izvršenje dodatne usluge drumskog prevoza naših putnika na relacijama: Popovići-Prisoje, Prisoje-Popovići, Dragalovci-Kulaši, Kulaši-Dragalovci, Prisoje-Popovići-Kulaši Pregovarački STP DERVENTA d.o.o Derventa 15.4.2011. 28.160,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Željeznice RS a.d. Doboj Izvršenje usluge drumskog prevozanačkih putnika na relacijama: Prisoje-Peulići-Vijačani-Ukrina-Ukrina (pružni prelaz Ukrina) - Umka, Kulaši (via Vijaka) - Ukrina (pružni prelaz Ukrina) - Mlinska Rijeka-Jošavka, Umka-Ukrina-Ukrina (pružni prelaz Ukrina) - Vijačani - Peulići-Prisoje, Ukrina-Umka-Ukrina, Swegotina-Mlinska Rijeka-Snjegotina, Jošavka-Mlinska Rijeka-Ukrina-Kulaši (via Vijaka), Prisoje-Peulići-Vijačani-Ukrina-Umka-Ukrina (pružni prelaz Ukrina) - Ukrina-Umka i Jošavka-Mlinska Rijeka-Ukrina (pruži prelaz Ukrina) - Kulaši (via Vijaka) Pregovarački STP DERVENTA d.o.o Derventa 17.5.2011. 106.996,00 Službeni glasnik BiH 42/11