Izgradnja-Tojaga d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za javno zdravstvo FBiH Dogradnja sa sjeverne i južne strane postojećeg objekta, katnosti suteren+prizemlje+dva kata, cca 650 m2, te oblaganje kompletne fasade sustavom vješane fasade (alubond+staklo), sve prema projektnoj dokumentaciji Otvoreni Izgradnja-Tojaga d.o.o. Mostar 999.891,36 Službeni glasnik BiH 16/11
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Vrbas nizvodno od Gornjeg Vakufa II faza-Dionica od P36 do P 40 (km 2+821,96 do km 2+039,23) Otvoreni Izgradnja-Tojaga d.o.o. Mostar 4.5.2011. 162.292,25 Službeni glasnik BiH 42/11
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu-Uskoplju, dionica uzvodno od regulisanog korita Otvoreni Izgradnja-Tojaga d.o.o. Mostar 11.6.2012. 92.218,65 Službeni glasnik BiH 58/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Građevinsko-zanatski radovi u domenu održavanja telekomunikacione infrastrukture - RD Mostar Otvoreni Izgradnja-Tojaga d.o.o. Mostar 15.3.2014. 104.447,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Vrbas u naselju Voljevac, općina Gornji Vakuf Otvoreni Izgradnja-Tojaga d.o.o. Mostar 17.9.2014. 98.058,63 Službeni glasnik BiH 94/14
Grad Mostar Izvođenje zemljanih, betonskih i AB radova, u skladu sa odobrenim sredstvima i projektnom dokumentacijom Otvoreni Izgradnja-Tojaga d.o.o. Mostar 11.11.2014. 1.425.405,38 SG 24/15
Grad Mostar Izgradnja djela glavnih kanalizacionih kolektora Grada Mostara u skladu sa odobrenim sredstvima i projektnom dokumentacijom Otvoreni Izgradnja-Tojaga d.o.o. Mostar 20.4.2015. 461.555,40 SG 37/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Izvođenje građevinskih radova na projektu: Uređenje rijeke Vrbas (regulacija) u Gornjem Vakufu uzvodno od regulisanog dijela do Mašinskog parka. Otvoreni Izgradnja-Tojaga d.o.o. Mostar 1.6.2015. 167.527,50 SG 51/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Kadarići, općina Ilijaš Otvoreni Izgradnja-Tojaga d.o.o. Mostar 1.7.2015. 145.942,52 SG 63/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Zaštita srednjeg stuba mosta na rijeci Vrbas u Donjem Vakufu Pregovarački Izgradnja-Tojaga d.o.o. Mostar 3.11.2015. 3.258,56 SG 91/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 1- Isporuka goriva za vozila PJD Mostar Otvoreni Izgradnja-Tojaga d.o.o. Mostar 10.11.2015. 190.000,00 SG 97/15