Agencija za policijsku podršku BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za policijsku podršku BiH Ugovor o pružanju/korištenju telekomunikacijskih usluga (usluga pristupa internetu) Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 28.12.2010. 2.160,00 Službeni glasnik BiH 3/11
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 21.4.2011. 5.277,58 Službeni glasnik BiH 34/11
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 2: Nabavka tonera Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 21.4.2011. 7.276,50 Službeni glasnik BiH 34/11
Agencija za policijsku podršku BiH Nabava avionskih karata Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 27.5.2011. Službeni glasnik BiH 46/11
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 1: Održavanje i servisiranje laptop računara, desktop računara, softvera i servera Otvoreni Naldon d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.2.2012. 21.367,52 Službeni glasnik BiH 19/12
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 2: Održavanje i servisiranje printera, multiprintera i kopir aparata Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 28.2.2012. 12.820,52 Službeni glasnik BiH 19/12
Agencija za policijsku podršku BiH Posredovanje u nabavci usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu u vidu pronalaska, rezervacije i uplate hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Agencije za policijsku podršku Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 38.461,54 Službeni glasnik BiH 23/12
Agencija za policijsku podršku BiH Redovno i vanredno servisiranje i popravka motornih vozila marke Citroen tip C3 i C5 Otvoreni ABC 1968 d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.4.2012. 16.256,28 Službeni glasnik BiH 31/12
Agencija za policijsku podršku BiH Održavanje i servisiranje bežičnih telefona, telefona, telefax aparata i telefonske centrale Otvoreni Silnica d.o.o. Sarajevo 6.6.2012. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Agencija za policijsku podršku BiH Usluga nabavke avionskih karata Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 5.7.2013. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 57/13
Agencija za policijsku podršku BiH Nabavka avionskih karata za 2014., 2015., 2016. Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.1.2014. 25.641,03 Službeni glasnik BiH 4/14
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 1: Nabava usluge održavanja i servisiranja računalne opreme i servera za razdoblje 2014.-2016. godine Otvoreni Naldon d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.1.2014. 7.264,95 Službeni glasnik BiH 10/14
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 2: Nabava usluge održavanja i servisiranja printera i kopir aparata za potrebe Agencije za policijsku potporu za razdoblje 2014.-2016. godine. Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 6.1.2014. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 10/14
Agencija za policijsku podršku BiH Posredovanje u nabavci usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 17.3.2014. 43.589,75 Službeni glasnik BiH 24/14
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 1: Nabavka usluge servisiranja i popravke motornih vozila marke CITROEN Otvoreni Unitrade d.o.o. Ljubuški 19.5.2014. 12.820,50 Službeni glasnik BiH 46/14
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 2: Nabavka usluge servisiranja i popravke motornog vozila marke VOLKSWAGEN Otvoreni Unitrade d.o.o. Ljubuški 19.5.2014. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 46/14
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 3: Nabavka usluge servisiranja i popravke motornog vozila marke ŠKODA Otvoreni Unitrade d.o.o. Ljubuški 19.5.2014. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 46/14
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 4: Nabavka usluge servisiranja i popravke motornog vozila marke FORD Otvoreni Unitrade d.o.o. Ljubuški 19.5.2014. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 46/14
Agencija za policijsku podršku BiH Održavanje i servisiranje opreme za prenos podataka i glasa. Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 16.6.2014. 5.128,20 Službeni glasnik BiH 48/14
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 5: Nabavka servera Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 2.9.2014. 8.060,00 Službeni glasnik BiH 77/14
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 1: Nabavka računara za potrebe Granične policije BiH Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 25.9.2014. 71.975,00 Službeni glasnik BiH 80/14
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 6: Nabavka čitača dokumenata Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 25.9.2014. 106.450,00 Službeni glasnik BiH 80/14
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 7: Nabavka licenci za sistem elektronske razmjene podataka Otvoreni INFONET d.o.o. Tuzla 25.9.2014. 81.177,00 Službeni glasnik BiH 80/14
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 8: Nabavka nadogradnje i proširenja network storaga Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 30.9.2014. 69.140,00 Službeni glasnik BiH 80/14
Agencija za policijsku podršku BiH LOT 1: Nabavka monitora Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 14.11.2014. 7.481,44 Službeni glasnik BiH 94/14