Parlamentarna skupština BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Parlamentarna skupština BiH Pružanje usluga prodaje avio karata i organizovanja putovanja za potrebe Parlamentarne skupštine BiH Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 31.12.2010. 1,00 Službeni glasnik BiH 3/11
Parlamentarna skupština BiH Nabavka tonera za potrebe Parlamentarne skupštine BiH Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 10.3.2011. 50.235,45 Službeni glasnik BiH 25/11
Parlamentarna skupština BiH Usluge servisiranja kopir aparata za potrebe Parlamentarne skupštine BiH Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 5.5.2011. 4.399,60 Službeni glasnik BiH 49/11
Parlamentarna skupština BiH Nabavka naftnih derivata za motorna vozila Parlamentarne skupštine BiH Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 17.11.2011. 158.592,30 Službeni glasnik BiH 94/11
Parlamentarna skupština BiH Lot 2: Usluga servisiranja i popravka službenih vozila Parlamentarne skupštine iz programa BMW Otvoreni Autocentar Tomić d.o.o. Mostar 14.11.2011. 2.578,82 Službeni glasnik BiH 5/12
Parlamentarna skupština BiH Usluge servisiranja i popravke službenh vozila iz programa VW i Audi Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 6.1.2012. 81.196,59 Službeni glasnik BiH 5/12
Parlamentarna skupština BiH Nabavka usluga štampanja obrazaca, vizit kartica, pozivnica, čestitki i dr. Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 22.3.2012. 16.052,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Parlamentarna skupština BiH Nabavka 5 službenih putničkih automobila Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 23.10.2012. 204.957,27 Službeni glasnik BiH 87/12
Parlamentarna skupština BiH Usluge hotelskog smještaja za članove Parlamentarne skupštine BiH Otvoreni BH PASSPORT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.12.2012. 102.564,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Parlamentarna skupština BiH Lot 1: Nabavka računara i laptopa Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2012. 46.087,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Parlamentarna skupština BiH Lot 2: Nabavka printera Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2012. 7.195,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Parlamentarna skupština BiH Lot 3: Nabavka tablet uređaja i laptopa Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 31.12.2012. 19.210,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Parlamentarna skupština BiH Lot 2: ICT oprema Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 11.2.2013. 76.098,22 Službeni glasnik BiH 14/13
Parlamentarna skupština BiH Usluge servisiranja i popravke službenih vozila Otvoreni Autocentar Tomić d.o.o. Mostar 25.3.2013. 51.282,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Parlamentarna skupština BiH Nabavka MFP, Telefona i UPS Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 10.4.2013. 28.378,06 Službeni glasnik BiH 32/13
Parlamentarna skupština BiH Servisiranje kopir aparata i fax aparata Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.7.2013. 26.641,00 Službeni glasnik BiH 57/13
Parlamentarna skupština BiH Lot 2: Nabavka tonera Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.9.2013. 90.887,10 Službeni glasnik BiH 73/13
Parlamentarna skupština BiH Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 31.10.2013. 59.366,50 Službeni glasnik BiH 93/13
Parlamentarna skupština BiH Nabavka nafte i naftnih derivata Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 18.12.2013. 190.024,52 Službeni glasnik BiH 103/13
Parlamentarna skupština BiH Proširenje i unapređenje sistema za podršku rada Odjela za dokumentaciju i informacije (softver) Otvoreni ORKA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.12.2013. 90.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Parlamentarna skupština BiH Dva putnička automobila Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 30.12.2013. 81.760,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Parlamentarna skupština BiH Servisiranje vozila iz programa VW i Audi Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 14.1.2014. 51.282,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Parlamentarna skupština BiH Prodaja avio karti Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 5.3.2014. 9.029,99 Službeni glasnik BiH 20/14
Parlamentarna skupština BiH Lot 1: Održavanje računara, računarske i mrežne opreme Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.7.2014. 12.812,00 Službeni glasnik BiH 68/14
Parlamentarna skupština BiH Lot 2: Održavanje sistema za evidenciju radnog vremena Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 29.7.2014. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 68/14