Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Dodjela ugovora za sanaciju konstrukcije kompletene glave stuba br. 42 i elektromontažni radovi na dionici SM 40-SM 44 na DV 110 kV TS Zenica 2 - Cementara Kakanj Pregovarački ENERGOINVEST- DALEKOVODIZGRADNJA d.d. Sarajevo 28.12.2010. 9.991,00 Službeni glasnik BiH 3/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Dodjela ugovora za vršenje usluge baždarenja brojila električne energije za potrebe OP Sarajevo Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.3.2011. 9.980,00 Službeni glasnik BiH 25/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Isporuka numeričkog kontrolno zaštitnog uređaja i ispitne utičnice Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 17.3.2011. 6.990,00 Službeni glasnik BiH 27/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Isporuka aku baterije 2x100 Ah, 2x18x12V DC Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 23.3.2011. 19.090,40 Službeni glasnik BiH 29/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Isporuka strujnih mjernih transformatora 24 kV unutrašnje montaže za potrebe OP Sarajevo Pregovarački ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 11.4.2011. 8.179,28 Službeni glasnik BiH 34/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Izvođenje radova na servisiranju regulacione preklopke energetskog transformatora u TS Novi Travnik i zamjena rezervnih dijelova i materijala Pregovarački C&G d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.5.2011. 29.900,00 Službeni glasnik BiH 44/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Isporuka akumulatorske baterije 220V, 200Ah, VRLA sa pripadajućim ormarima Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 16.5.2011. 19.090,40 Službeni glasnik BiH 46/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Isporuku rezervnih dijelova za VN i SN prekidače za OP Sarajevo Otvoreni ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo 15.7.2011. 149.830,30 Službeni glasnik BiH 61/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Servisiranje regulacione preklopke na energetskom transformatoru u TS Vrnograč Pregovarački C&G d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.8.2011. 6.360,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Isporuka prekostrujne zaštite i ispitne utičnice Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 21.7.2011. 13.980,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Isporuka brojila električne energije Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.8.2011. 9.934,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Sanacija OPGW kabla u rasponu SM29 - SM30 na DV 110 kV TS Bihać 1 - EVP Kulen Vakuf Pregovarački ENERGOINVEST- DALEKOVODIZGRADNJA d.d. Sarajevo 2.9.2011. 6.990,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Sanacija faznih vodiča Al-Fe na DV 400 kV HE Višegrad - TS Višegrad Pregovarački ENERGOINVEST- DALEKOVODIZGRADNJA d.d. Sarajevo 15.8.2011. 9.900,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo 09-007/15-baždarenje brojila električne energije, popravak brojila i registratora električne energiej i snage POREG 2P Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.6.2015. 9.898,00 SG 51/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Zakup prostora u objektu i antenskom stubu RTV BiH-RR Lisin Pregovarački RADIO TELEVIZIJA BIH Sarajevo 21.7.2015. 3.600,00 SG 68/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Izgradnja transformatorske stanice TS 110/x kV Fojnica Otvoreni CET ENERGY d.o.o., COMEL d.o.o., DELING d.o.o., Energoinvest d.d., ELKO-MARIĆ d.o.o. UMEL-Dalekovodmontaža d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo, Mostar, Tuzla 8.10.2015. 2.937.539,37 SG 81/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo JN-OP-11/15 Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Sarajevo 15 Otvoreni CET ENERGY d.o.o., COMEL d.o.o., Energoinvest, d.d., MALCom d.o.o. Sarajevo 29.10.2015. 2.207.143,20 SG 85/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo JN-OP-06/15-nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Sarajevo 13 (Skenderija) Otvoreni DELING d.o.o., Energoinvest, d.d., MALCom d.o.o. Tuzla, Sarajevo, Sarajevo 30.10.2015. 3.152.135,40 SG 85/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo JN-OP-107/15 Nabavka spojne opreme za trafo stanice TS 110/x kV Sarajevo 1, TS 110/x kV Zenica 1, TS Kiseljak i TS Sarajevo 15 Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 27.10.2015. 51.970,00 SG 85/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Nabavka binarnih dvokanalnih pretvarača za telezaštitu za trafostanice Elektroprenos-a BiH Operativno područje Sarajevo Otvoreni CET ENERGY Sarajevo Sarajevo 6.11.2015. 41.994,00 SG 87/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Busovača Otvoreni CET ENERGY d.o.o., COMEL d.o.o., Energoinvest d.d., DELING d.o.o., UMEL-Dalekovodmontaža d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Tuzla 6.11.2015. 2.760.277,30 SG 87/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Nabavka usluge obaveznog i kasko osiguranja vozila Elektroprenos-a BiH ad Banja Luka Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 11.12.2015. 197.142,99 SG 97/15