BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Projektovanje i izgradnja elektro-energetskog NN voda i priključenje na elektro-mrežu bazne stanice Metaljka - opština Čajniče Konkurentski Preduzeće za inžinjering i trgovinu SIMINIG TRADE d.o.o. Foča Foča 29.12.2010. 33.000,00 Službeni glasnik BiH 3/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Nabavka i isporuka auto guma i akumulatora za motorna vozila Direkcije Goražde Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 2.3.2011. 3.314,00 Službeni glasnik BiH 20/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Izvođenje građevinskih radova i transport potrebnog materijala (Održavanje pristupnih puteva i ograđenog prostora baznih stanica na lokacijama koje se nalaze u nadležnosti RD Goražde, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo) Otvoreni OKAC d.o.o. Goražde Goražde 23.2.2011. 39.804,00 Službeni glasnik BiH 20/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Pružanje usluga reklame i prezentacije na turniru BiH Goražde open Pregovarački Udruženje stonoteniski klub Goražde Goražde 22.3.2011. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 25/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Pružanje usluga emitovanja, obavještavanja i oglašavanja putem RTV BPK Goražde u 2011. godini Pregovarački JP RTV BPK Goražde d.o.o. Goražde 1.4.2011. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 27/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Pružanje usluga reklame i prezentacije na turnirima. Državno prvenstvo za djecu od 11 i 12 godina, Državno prvenstvo za kadete i Državno prvenstvo za U-21. Pregovarački Karate klub Goražde Goražde 4.4.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 27/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Pružanje usluga reklame i prezentacije na turnirima u karateu Pregovarački UDRUŽENJE KARATE KLUB HOLIDAY GORAŽDE Goražde 20.4.2011. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 34/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Izrada dokumentacije za izdavanje ekološke dozvole za GSM bazne stanice (u skladu sa Zakonom od uticaja nejonizirajućeg zračenja) - cca deset (10) lokacija; Mjerenje i izrada Elaborata o nivou zračenja sa izjavom o sigurnosti na GSM baznim stanicama: Metaljka, Borike, Rudine, Uvac, Sjemeč, Vitine, Slatina, Čajniče itd. - cca, 10 (deset) lokacija Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 18.4.2011. 5.400,00 Službeni glasnik BiH 34/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Pružanje usluga reklame i prezentacije na Osmim sportskim igrama paraplegičara BiH Pregovarački Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize BPK Goražde 25.4.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 34/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Pružanje usluga reklame i prezentacije na manifestaciji splavarenja rijekom Drinom Pregovarački OBNER d.o.o. Goražde 28.4.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 36/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Pružanje usluga reklame i prezentacije na manifestaciji Drina-Prača nove turističke destinacije Pregovarački BIJELA VODA d.o.o. Prača Pale 4.5.2011. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 36/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Pružanje usluga reklame i prezentacije na splavarenju pod nazivom Drina - Prača nove turističke destinacije Pregovarački Turistička zajednica Bosansko podrinjskog kantona Goražde 9.5.2011. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 36/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Pogonsko gorivo za motorna vozila Direkcije Goražde Pregovarački EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE d.o.o. Sarajevo 10.5.2011. 7.970,99 Službeni glasnik BiH 39/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Ugovor za pružanje uslugu reklame i prezentacije na manifestaciji Dani kulture, sporta i turizma - Ustikoljansko ljeto 2011. Pregovarački Opština Foča - Ustikolina Foča 12.5.2011. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 39/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Ugovor za pružanje uslugu reklame i prezentacije na manifestaciji Dani kulture, sporta i turizma - Pračansko ljeto 2011. Pregovarački Opština PALE- PRAČA Prača 12.5.2011. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 39/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Pružanje usluga reklame i prezentacije na manifestacijama: XIV Festival prijateljstva Goražde 2011. i Internacionalnom dječijem festivalu pjesme Pregovarački JU CENTAR ZA KULTURU Goražde 18.5.2011. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 42/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Lot 1: Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala i sitnog inventara Konkurentski R&S d.o.o. Sarajevo 23.5.2011. 13.219,68 Službeni glasnik BiH 44/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Lot 2: Nabavka tonera i ketridža Konkurentski R&S d.o.o. Sarajevo 23.5.2011. 10.952,10 Službeni glasnik BiH 44/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Nabavka materijala potrebnog za redovno održavanje telekomunikacionih sistema u Direkciji Goražde Konkurentski Unatel d.o.o. Bihać 30.5.2011. 28.719,50 Službeni glasnik BiH 46/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Nabavka 1.250 ADSL 2 + POTS router modema i POTS Splittera Konkurentski Unatel d.o.o. Bihać 14.6.2011. 47.000,00 Službeni glasnik BiH 51/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Pružanje usluga reklame i prezentacije na takmičenju u amaterskoj radiogoniometriji pod nazivom Balkanski Arg šampionat Pregovarački UDRUŽENJE RADIO KLUB DRINA Goražde 27.6.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 53/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Pružanje vulkanizerskih usluga, usluga čišćenja i pranja motornih vozila Otvoreni Enol d.o.o Goražde 11.7.2011. 43,59 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Pružanje usluga reklamne prezentacije na fudbalskim utakmicama Prve lige FBiH Pregovarački Udruženje fudbalski klub Goražde Goražde 23.6.2011. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila Otvoreni EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE d.o.o. Sarajevo 5.8.2011. 33.418,80 Službeni glasnik BiH 66/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Održavanje sistema tehničke zaštite objekata Direkcije Goražde Pregovarački Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 8.8.2011. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 66/11