Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka zimskih policijskih uniformi (kape, jakne i hlače, podjakne i podhlače) Otvoreni PRO TEXTIL d.o.o. Zenica 24.11.2010. 109.909,80 Službeni glasnik BiH 5/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikoptere Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 10.1.2011. 440.100,00 Službeni glasnik BiH 5/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Kancelarijski potrošni materijal i sitni inventar Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.12.2010. 176.338,55 Službeni glasnik BiH 5/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Kolektivno-kombinovano osiguranje uposlenika FMinistarstvo unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije, obavezno osiguranje motornih vozila od odgovornosti za štetu počinjenu trećim licima (AO), kasko osiguranje motornih vozila i osiguranje plovnih i letećih objekata za 2011. godinu Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 5.1.2011. 105.344,19 Službeni glasnik BiH 5/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka forenzičkih kitova i potrošnog materijala za DNK laboratoriju za REAL TIME PCR 9500, 9700 i ABI310 Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 28.2.2011. 210.743,41 Službeni glasnik BiH 20/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Usluge smještaja pripadnika Federalne uprave policije Pregovarački FERIJAL d.o.o. Sarajevo 23.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 3: Nabavka auto guma za 2011. godinu Otvoreni Djeem trans d.o.o. Sarajevo 4.4.2011. 57.630,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala za 2011. godinu Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.3.2011. 112.298,07 Službeni glasnik BiH 29/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka vodo, elektro, građevinskog i drugog materijala i alata Otvoreni PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.5.2011. 99.843,70 Službeni glasnik BiH 44/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Sukcesivna isporuka forenzičkih kitiva i potrošnog materijala za DNK laboratoriju za 2011. godinu Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 28.2.2011. 210.743,41 Službeni glasnik BiH 65/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka računara, laptopa, printera itd. Otvoreni Disti d.o.o. Sarajevo 11.7.2011. 105.436,89 Službeni glasnik BiH 65/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Uređaj za pretraživanje računara i mobilnih telefona Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 15.07.2011. 38.867,40 Službeni glasnik BiH 65/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Godišnje servisiranje i održavanje uređaja lociranih u DNK laboratoriji Centra za forenziku Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 12.7.2011. 13.923,00 Službeni glasnik BiH 65/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 1: Nabavka prehrambenih artikala, napitaka i južnog voća Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 7.2.2011. 142.593,00 Službeni glasnik BiH 92/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 2: Nabavka mesa i prerađevina od mesa Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 7.2.2011. 114.885,50 Službeni glasnik BiH 92/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 3: Nabavka voća i povrća Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 7.2.2011. 47.587,50 Službeni glasnik BiH 92/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 1: Nabavka rezervnih dijelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravka vozila iz programa VW i Audi Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 10.2.2011. 260.699,75 Službeni glasnik BiH 92/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 2: Nabavka rezervnih dijelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravka vozila iz programa Škoda Otvoreni ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.2.2011. 134.608,19 Službeni glasnik BiH 92/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka putničkih motornih vozila Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 3.11.2011. 340.117,13 Službeni glasnik BiH 92/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka policijskih uniformi Otvoreni Uslužnost d.o.o. Sarajevo 21.7.2011. 499.356,00 Službeni glasnik BiH 92/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije 4-kapilarni genetički analizator za sekvenciranje DNA i analizu dužine fragmenata DNA Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 28.12.2011. 163.676,06 Službeni glasnik BiH 1/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala i sitnog inventara Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.1.2012. 99.263,35 Službeni glasnik BiH 9/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Kolektivno-kombinovano osiguranje uposlenika Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 16.1.2012. 86.800,51 Službeni glasnik BiH 9/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 1: Nabavka prehrambenih artikala, napitaka i južnog voća Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 16.1.2012. 131.362,82 Službeni glasnik BiH 9/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 2: Nabavka mesa i prerađevina od mesa Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 16.1.2012. 107.547,44 Službeni glasnik BiH 9/12