JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 1: Fotokopir papir - ekstra kvalitet 80 gr A4 Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 20.12.2010. 167.600,00 Službeni glasnik BiH 5/11
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 2: Fotokopir papir - ekstra kvalitet 80 gr A3 Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 20.12.2010. 8.380,00 Službeni glasnik BiH 5/11
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 1: NABAVKA FOTOKOPIR PAPIRA A4 Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 28.2.2014. 189.000,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 2: NABAVKA FOTOKOPIR PAPIRA A3 Otvoreni DEUS SYSTEM d.o.o. Banja Luka 24.2.2014. 75.600,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 3: KANCELARIJSKI MATERIJAL Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 25.2.2014. 26.550,50 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 4: NABAVKA ROBE - SELOTEJP Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 25.2.2014. 15.132,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 5: ZADAĆNICE I NOTNE SVESKE Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 25.2.2014. 10.500,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 6: KOLAŽ PAPIR Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.2.2014. 6.950,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 8: REZBARSKI ALAT Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 25.2.2014. 10.930,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 1: Kancelarijski materijal Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 13.6.2014. 32.503,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 2: Koverte različitih formata Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 20.6.2014. 12.725,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 3: Geometriski pribor (trouglovi, linijari i šestari) Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 12.6.2014. 4.504,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 5: Nabavka pribora za bojenje (tempere i vodene boje i kistovi) Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 12.6.2014. 8.515,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 6: Pribor za bojenje (flomasteri, drvene i voštane boje) Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 12.6.2014. 5.310,00 Službeni glasnik BiH 56/14