MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 1: Nabavka drvenih inpregrisanih stubova Otvoreni Meridijana d.o.o. Bijeljina 14.12.2010. 117.012,50 Službeni glasnik BiH 5/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 2: Nabavka betonskih nogara Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 14.12.2010. 44.650,00 Službeni glasnik BiH 5/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 3: Nabavka obujmica za betonske nogare Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 14.1.2011. 11.180,00 Službeni glasnik BiH 5/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 6: Nabavka goriva za potrebe RJ Elektrodistribucija Foča Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 15.3.2011. 21.510,00 Službeni glasnik BiH 25/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 1: Nabavka goriva za potrebe službi Direkcije, Autoparka i RJ Elektrodistirbucija Pale Pregovarački MAJNEX d.o.o. Pale Pale 18.4.2011. 126.860,00 Službeni glasnik BiH 34/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Multiprint d.o.o. Pale 13.4.2011. 113.231,75 Službeni glasnik BiH 34/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 1: VN i NN kablova, kablovskih snopova i AlFe užadi Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 7.6.2011. 179.748,50 Službeni glasnik BiH 49/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 2: Kablovskih završnica, spojnica i pribora Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 7.6.2011. 32.362,41 Službeni glasnik BiH 49/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 1: MBTS sa elektroopremom bez transformatora Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 13.6.2011. 125.568,00 Službeni glasnik BiH 53/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 2: Nn mjernih ormarića Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 13.6.2011. 74.704,90 Službeni glasnik BiH 53/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 4: Sitni spojni elektromaterijal Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 13.6.2011. 78.905,90 Službeni glasnik BiH 53/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 2: Nabavka goriva za potrebe autoparka i RJ Elektrodistribucija Istočno Sarajevo Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 16.3.2011. 31.778,00 Službeni glasnik BiH 63/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 3: Nabavka goriva za potrebe RJ Elektrodistribucija Rogatica i HE Mesići Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 16.3.2011. 26.667,00 Službeni glasnik BiH 63/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 5: Nabavka goriva za potrebe RJ Elektrodistribucija Višegrad Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 16.3.2011. 18.487,35 Službeni glasnik BiH 63/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 7: Nabavka goriva za potrebe RJ Elektrodistribucija Sokolac Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 16.3.2011. 22.107,00 Službeni glasnik BiH 63/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 8: Nabavka goriva za potrebe Poslovnice Novo Goražde Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 16.3.2011. 10.666,80 Službeni glasnik BiH 63/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 9: Nabavka goriva za potrebe Poslovnice Rudo Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 16.3.2011. 16.000,20 Službeni glasnik BiH 63/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 10: Nabavka goriva za potrebe Poslovnice Čajniče Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 16.3.2011. 10.564,20 Službeni glasnik BiH 63/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 11: Nabavka goriva za potrebe Poslovnice Kalinovika Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 16.3.2011. 8.986,20 Službeni glasnik BiH 63/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 2: Nabavka teretnog motornog vozila sa platformom za rad na visini Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 15.7.2011. 115.139,00 Službeni glasnik BiH 63/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 3: Nabavka teretnih vozila sa duplom kabinom (1+6) Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 15.7.2011. 109.663,00 Službeni glasnik BiH 63/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Nabavka brojila Otvoreni Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.07.2011. 214.907,50 Službeni glasnik BiH 65/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Izvođenje radova na raskresivanju ispod trasa dalekovoda Otvoreni Desko d.o.o. Bratunac 25.7.2011. 200.000,00 Službeni glasnik BiH 65/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 1: Najam i održavanje softvera za fakturisanje i naplatu električne energije Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 29.7.2011. 210.000,00 Službeni glasnik BiH 70/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 2: Održavanje LAN i WAN mrežnog sistema u Direkciji i PJ Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 29.7.2011. 34.800,00 Službeni glasnik BiH 70/11