Opština Bihać

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Bihać Nabavka, isporuka i ugradnja elektromaterijala i opreme za elektrifikaciju povratničkog naselja Trubari, općina Bihać-III faza, u cilju priklju?ivanja stambenih jedinica povratnika na elektrodistributivnu mrežu Otvoreni MIG ELEKTRO Mrkonjić Grad 9.12.2010. 95.716,30 Službeni glasnik BiH 5/11
Opština Bihać Nabavka naknadnih i nepredviđenih radova na izgradnji poligona za uništavanje NUS-a Pregovarački Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 19.1.2011. 19.669,49 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Bihać Nabavka goriva i lož ulja Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 21.1.2011. 145.485,55 Službeni glasnik BiH 9/11
Opština Bihać Najam opreme i besplatnog pristupa i korištenja interneta na području centra grada Bihaća Otvoreni Krk sistemi d.o.o. Bihać 18.1.2011. 253.000,00 Službeni glasnik BiH 9/11
Opština Bihać Nabavka nepredviđenih građevinsko-zanatskih radova na izgradnji stambeno-poslovnih objekata STO 1 i STO 2 u Bihaću Otvoreni Konzorcij Una-lider Domoinvest d.o.o. Bihać 27.4.2011. 409.621,77 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Bihać Nabavka usluga nadzora nad izvođenjem radova Pregovarački Euroing d.o.o. Bihać 27.4.2011. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Bihać Nabavka radova na rekonstrukciji i sanaciji četiri stambene jedinice po projektu ZP 09 u općini Bihać Otvoreni MAGIS d.o.o. Bihać 11.5.2011. 122.817,74 Službeni glasnik BiH 42/11
Opština Bihać Lot 1: Izgradnja saobraćajnica sa komunalnom infrastrukturom u okviru projekta Stambeno zbrinjavanje Roma Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 23.5.2011. 35.987,73 Službeni glasnik BiH 42/11
Opština Bihać Lot 2: Izgradnja stambenog objekta A u okviru projekta Stambeno zbrinjavanje Roma Otvoreni MAGIS d.o.o. Bihać 23.5.2011. 201.971,83 Službeni glasnik BiH 42/11
Opština Bihać Nabavka kancelarijskog, potrošnog i štampanog materijala Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 3.10.2011. 75.360,83 Službeni glasnik BiH 82/11
Opština Bihać Kreditno zaduženje Općine Bihać za refinansiranje dijela neisplaćenog duga po osnovu obaveza iz postojećih kreditnih sporazuma Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 3.11.2011. 2.201.519,60 Službeni glasnik BiH 96/11
Opština Bihać Nabavka roba: goriva i lož ulja i ostalih sredstava za potrebe vozila Otvoreni Petrol P d.o.o. Bihać Bihać 10.4.2012. 131.958,84 Službeni glasnik BiH 31/12
Opština Bihać Lot 1: Nabavka goriva i lož ulja Otvoreni Petrol P d.o.o. Bihać Bihać 22.7.2013. 37.692,27 Službeni glasnik BiH 59/13