Opština Srebrenik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Srebrenik Nabavka goriva za motorna vozila i lož ulja za grijanje Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 2.1.2011. 92.640,00 Službeni glasnik BiH 5/11
Opština Srebrenik Radovi na čišćenju i pranju javnih saobraćajnih površina, održavanju zelenih površina, odvoz smeća, kafilerijski poslovi i zimsko održavanje gradskih ulica, lokalni i nekategorisanih puteva na području Općine Otvoreni JP 9. septembar d.d. Srebrenik Srebrenik 4.2.2011. 366.700,00 Službeni glasnik BiH 5/11
Opština Srebrenik Lot 1: Servisiranje računarske opreme Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 14.1.2011. 11,12 Službeni glasnik BiH 5/11
Opština Srebrenik Lot 2: Servisiranje printera, skenera i fotokopir aparata Otvoreni Mit-Alex d.o.o. Tuzla 14.1.2011. 19,89 Službeni glasnik BiH 5/11
Opština Srebrenik Održavanje motornih vozila Otvoreni Autoelektrika d.o.o. Srebrenik 14.1.2011. 10,00 Službeni glasnik BiH 5/11
Opština Srebrenik Lot 3: Sanacija puta od Badelke do škole u Špionici Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 1.2.2011. 176.160,00 Službeni glasnik BiH 16/11
Opština Srebrenik Redovno održavanje i sanacija gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva, sanacija klizišta, odrona i sličnih radova na području općine Srebrenik Otvoreni Intertrans- komerc Musić d.o.o. Srebrenik 13.5.2011. 373.865,00 Službeni glasnik BiH 39/11
Opština Srebrenik Lot 2: Rekonstrukcija Majevičke ulice Otvoreni ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 18.5.2011. 111.945,49 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Srebrenik Lot 6: Sanacija puta za G. Srebrenik Otvoreni Bašanović d.o.o. za projektovanje i izvođenje građevinskih radova Lukavac 18.5.2011. 54.910,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Srebrenik Lot 10: Sanacija puta za Mulaahmetoviće u D.Srebreniku Otvoreni Bašanović d.o.o. za projektovanje i izvođenje građevinskih radova Lukavac 18.5.2011. 38.770,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Srebrenik Lot 11: Sanacija puta do Havine vode u D.Srebreniku Otvoreni Bašanović d.o.o. za projektovanje i izvođenje građevinskih radova Lukavac 18.5.2011. 15.280,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Srebrenik Lot 12: Sanacija puta za Ćojlučko brdo Otvoreni Bašanović d.o.o. za projektovanje i izvođenje građevinskih radova Lukavac 18.5.2011. 13.030,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Srebrenik Lot 13: Sanacija pristupnog puta do I OŠ u Srebreniku Otvoreni Bašanović d.o.o. za projektovanje i izvođenje građevinskih radova Lukavac 18.5.2011. 18.425,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Srebrenik Lot 16: Sanacija puta za Taletoviće u Podorašju Otvoreni Bašanović d.o.o. za projektovanje i izvođenje građevinskih radova Lukavac 18.5.2011. 87.080,50 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Srebrenik Lot 17: Sanacija puta od Zahirovića do Lika Otvoreni Bašanović d.o.o. za projektovanje i izvođenje građevinskih radova Lukavac 18.5.2011. 127.080,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Srebrenik Lot 18: Sanacija puta za Cerik Otvoreni Bašanović d.o.o. za projektovanje i izvođenje građevinskih radova Lukavac 18.5.2011. 15.145,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Srebrenik Izgradnja ulične rasvjete na području MZ Babunovići Otvoreni Elvik d.o.o. Srebrenik Srebrenik 22.9.2011. 152.558,64 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Srebrenik Lot 5: Sanacija puta od Bjelava do Kuga Zvornik - putevi Sapna Sapna 27.9.2011. 55.480,00 Službeni glasnik BiH 86/11
Opština Srebrenik Lot 22: Sanacija poligona u Huremima lntertrans-komerc Musić Srebrenik Srebrenik 30.9.2011. 22.755,00 Službeni glasnik BiH 86/11
Opština Srebrenik Nabavka goriva za vozila i lož ulja za grijanje Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 9.1.2012. 190.974,36 Službeni glasnik BiH 3/12
Opština Srebrenik Popravke i servisiranje auta u vlasništvu opštine Srebrenik Otvoreni Autoelektrika d.o.o. Srebrenik 9.1.2012. 4,79 Službeni glasnik BiH 3/12
Opština Srebrenik Izvršiti će se rekonstrukcija kotlovnice i nabavka i ugradnja korlovskog postrojenja na bio masu Otvoreni Topling d.o.o. Prnjavor 14.6.2012. 608.047,67 Službeni glasnik BiH 56/12
Opština Srebrenik Održavanje i sanacija puteva na području općine Srebrenik za 2012. godinu Otvoreni TRANSPORT I MEHANIZACIJA d.o.o. Gračanica Gračanica 17.7.2012. 581.511,11 Službeni glasnik BiH 58/12
Opština Srebrenik Lot 2: Nabavka kamiona kipera sa visoko kubikažnim sandukom Otvoreni Intertrans- komerc Musić d.o.o. Srebrenik 27.9.2012. 42.000,00 Službeni glasnik BiH 83/12
Opština Srebrenik Lot 2: Sanacija kolovoza puta za Hasanoviće u Lisovićima Otvoreni JATA GROUP d.o.o. Srebrenik Srebrenik 28.9.2012. 32.721,08 Službeni glasnik BiH 85/12