Opština Lukavac

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Lukavac Lot 1: Obnova i rekonstrukcija 10 stambenih jedinica-kuća povratnika na području općine Lukavac po projektu ZP/09. Otvoreni Amos d.d. Tuzla Tuzla 21.1.2011. 136.665,93 Službeni glasnik BiH 5/11
Opština Lukavac Lot 2: Obnova i rekonstrukcija 9 stambenih jedinica-kuća povratnika na podru?ju općine Lukavac po projektu ZP/09. Otvoreni Ozrenprojekt d.o.o. Petrovo 7.1.2011. 125.801,38 Službeni glasnik BiH 5/11
Opština Lukavac Lot 1: Ugovor o kupoprodaji kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 4.2.2011. 14.779,75 Službeni glasnik BiH 13/11
Opština Lukavac Lot 2: Ugovor o kupoprodaji tonera Otvoreni Eurodis d.o.o. Tuzla 3.2.2011. 19.299,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Opština Lukavac Lot 3: Ugovor o kupoprodaji obrazaca Otvoreni MIMENS d.o.o. Lukavac 10.2.2011. 6.386,47 Službeni glasnik BiH 13/11
Opština Lukavac Održavanje putničkih motornih vozila Otvoreni Grand auto d.o.o. Tuzla 9.2.2011. Službeni glasnik BiH 13/11
Opština Lukavac Krečenje prostorija u zgradi Općine Lukavac Pregovarački Džena d.o.o. Gradačac 9.2.2011. 4.811,37 Službeni glasnik BiH 13/11
Opština Lukavac Nabavka i isporuka materijala za sanaciju elektrodistributivne mreže na području Brijesnice-općina Lukavac Otvoreni Orbiter d.o.o. Tuzla Tuzla 18.3.2011. 296.541,40 Službeni glasnik BiH 25/11
Opština Lukavac Lot 1: Rekonstrukcija puta Lukavac Mjesto-Bistarac dionica I - od profila P1 ST 0+000 do profila P 72 ST 0+839,27 u dužini od 839,27 Otvoreni Izgradnja d.o.o. Doboj Istok 23.3.2011. 275.297,77 Službeni glasnik BiH 25/11
Opština Lukavac Lot 2: Rekonstrukcija puta Lukavac Mjesto-Bistarac dionica I - od profila P150 ST 1+732,22 do profila P 210 ST 2+520,25 u dužini od 787,48 Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 23.3.2011. 241.808,85 Službeni glasnik BiH 25/11
Opština Lukavac Lot 1: Asfaltiranje dionice puta Devetak centar-Mujkići Otvoreni Bašanović d.o.o. za projektovanje i izvođenje građevinskih radova Lukavac 25.4.2011. 149.205,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Opština Lukavac Lot 2: Asfaltiranje dionice puta Turija-Brijesnica Donja Otvoreni Izgradnja d.o.o. Doboj Istok 25.4.2011. 114.532,53 Službeni glasnik BiH 34/11
Opština Lukavac Usluge platnog prometa i internet bankarstva Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 27.4.2011. 21.000,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Opština Lukavac Izgradnja distributivnog cjevovoda u industrijskoj zoni Lukavac-Faza I Otvoreni ŠF - Inženjering Tuzla Tuzla 10.5.2011. 50.339,99 Službeni glasnik BiH 39/11
Opština Lukavac Održavanje cesta i drugih infrastrukturnih objekata na području općine Lukavac Otvoreni Bašanović d.o.o. za projektovanje i izvođenje građevinskih radova Lukavac 26.8.2011. 546.390,00 Službeni glasnik BiH 72/11
Opština Lukavac Rekonstrukcija i revitalizacija putnih pravaca na teritoriji općine Lukavac za 2011. godinu Otvoreni Izgradnja d.o.o. Doboj Istok 20.10.2011. 1.068.170,06 Službeni glasnik BiH 86/11
Opština Lukavac Izgradnja Centralnog spomen obilježja-Spomen park u Lukavcu Otvoreni FAJOL d.o.o. Lukavac Lukavac 3.11.2011. 578.666,10 Službeni glasnik BiH 90/11
Opština Lukavac Predaja, smještaj i čuvanje arhivske građe Općine Lukavac u JU Arhiv TK-a Pregovarački JU ARHIV TK Tuzla 9.11.2011. 4.800,00 Službeni glasnik BiH 92/11
Opština Lukavac Proširenje ulične rasvjete na području općine Lukavac za 2011. godinu Otvoreni KLAUS LEHMANN GmbH d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet Gračanica 15.11.2011. 76.830,55 Službeni glasnik BiH 94/11
Opština Lukavac Lot 2: Nabavka tonera i tinti za printere i tonera za copir aparate Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.2.2012. 17.913,30 Službeni glasnik BiH 15/12
Opština Lukavac Izgradnja vodovoda u MZ Babice, Opština Lukavac, pumpna stanica i tlačni vod Otvoreni Tehnoinženjering d.o.o., REWEUS d.o.o. Tuzla, Lukavac 24.2.2012. 46.652,44 Službeni glasnik BiH 17/12
Opština Lukavac Izgradnja kolektora za odvodnju površinskih voda u Lukavcu Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 23.2.2012. 91.005,20 Službeni glasnik BiH 17/12
Opština Lukavac Lot 1: Nabavka papira, koverti, svesaka, fascikli, virmana, olovaka, registratora, heftarice, bušilice i sl. Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 26.3.2012. 11.096,85 Službeni glasnik BiH 27/12
Opština Lukavac Nabavka obrazaca (knjige ovjere potpisa, prepisa i rukopisa, interne dostavne knjige, matične i sl. , omoti predmeta, obrasci, zapisnici i sl.) Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 3.5.2012. 9.300,20 Službeni glasnik BiH 36/12
Opština Lukavac Lot 1: Servisiranje i popravka putničkih motornih vozila Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 7.5.2012. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 36/12