KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka lož ulja LUEL Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 16.2.2011. 292.775,00 Službeni glasnik BiH 7/11
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Sanacija oštećenih asfaltnih površina na općinama Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i dijelovi općina Ilidža, Ilijaš i Hadžići Pregovarački JKP Rad Sarajevo 20.9.2011. 30.830,00 Službeni glasnik BiH 7/11
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Pružanje usluga održavanja softvera Pregovarački INFOSOFT d.o.o. Sarajevo 16.3.2011. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 25/11
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka putničkih vozila Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 4.4.2011. 162.521,38 Službeni glasnik BiH 31/11
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 1: Nabavka alkalnog tekućeg sredstva na bazi tanina i trinatrium fosfata Otvoreni DENOX d.o.o. Sarajevo 11.4.2011. 42.250,00 Službeni glasnik BiH 31/11
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja Pregovarački J.P. Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Sarajevo 18.4.2011. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 31/11
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 3: Izvođenje građevinskih radova u kotlovnicama (krovovi, podovi, odvodnja i temelji za pumpe) Otvoreni CITADELA d.o.o. Sarajevo 20.5.2011. 51.053,37 Službeni glasnik BiH 44/11
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 2: Nabavka nejodirane soli, monoetilenglikola 100% i ostalih hemijskih sredstava Otvoreni Hemija patenting Lukavac 6.6.2011. 31.723,00 Službeni glasnik BiH 49/11
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 2: Izvođenje građevinskih radova na adaptaciji prostora arhiva Otvoreni AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.6.2011. 39.678,00 Službeni glasnik BiH 49/11
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka pogonskog goriva za vozila-Eurodizel i Premium BMB-95 Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 21.6.2011. 233.000,00 Službeni glasnik BiH 53/11
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Pružanje usluga preventivne sistemske deratizacije Pregovarački Sanitacija d.o.o. Sarajevo 26.12.2011. 11.980,00 Službeni glasnik BiH 3/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Sanacija oštećenih asfaltnih površina na području Kantona Sajevo - Opština Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i dijelovi Opština Iliddža, Ilijaš i Hadžići Pregovarački JKP Rad Sarajevo 3.2.2012. 30.830,00 Službeni glasnik BiH 15/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 23.2.2012. 237.985,59 Službeni glasnik BiH 21/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Izvođenje građevinskih radova na krovnim kotlovnicama JNRGR 03/2012 Otvoreni MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo 24.4.2012. 82.237,93 Službeni glasnik BiH 38/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Izvođenje građevinskih radova na hitnim sanacijama distributivnih mreža - JNRGR 06/2012 Otvoreni HING d.o.o. Sarajevo 24.4.2012. 316.025,28 Službeni glasnik BiH 38/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 1: Izvođenje građevinskih radova na sanacijama distributivnih mreža - I DIO Otvoreni Centrotrans MT Internacional Sarajevo 24.4.2012. 259.361,52 Službeni glasnik BiH 38/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 2: Izvođenje građevinskih radova na sanacijama distributivnih mreža - II DIO - Otvoreni HING d.o.o. Sarajevo 24.4.2012. 268.897,20 Službeni glasnik BiH 38/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 3: Izvođenje građevinskih radova na sanacijama distributivnih mreža - III DIO - Otvoreni HING d.o.o. Sarajevo 24.4.2012. 250.613,22 Službeni glasnik BiH 38/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 1: Nabavka alkalnog tekućeg sredstva na bazi tanina i trinatrijum fosfata Otvoreni DENOX d.o.o. Sarajevo 4.5.2012. 42.250,00 Službeni glasnik BiH 40/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 2: Nabavka nejodirane soli, monoetilenglikola 100% i ostalih hemijskih sredstava Otvoreni Hemija patenting Lukavac 4.5.2012. 31.809,00 Službeni glasnik BiH 40/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka opreme za laboratoriju za ispitivanje i uparivanje temperaturnih senzora, kompaktnih mjerila toplotne energije i opreme za laboratoriju za kalibraciju elemenata sistema mjerila toplotne energije većih protoka - JNR 16/2012 / Ponovljeni tender Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.9.2012. 299.000,00 Službeni glasnik BiH 79/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka putničkog vozila - JN 04/2012 Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 21.12.2012. 71.709,40 Službeni glasnik BiH 3/13
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka SNS mazuta - JN 05/2012 Otvoreni HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 22.1.2013. 628.800,00 Službeni glasnik BiH 10/13
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka lož ulja Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 22.1.2013. 590.004,00 Službeni glasnik BiH 12/13
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Sanacija oštećenih asfaltnih površina Pregovarački JKP Rad Sarajevo 18.2.2013. 31.280,00 Službeni glasnik BiH 14/13