Opština Gradiška

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Gradiška Lot 1: Isporuka računara i računarske opreme za potrebe Administrativne službe opštine Gradiška Otvoreni KOMING d.o.o. Gradiška 23.2.2011. 32.446,09 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Gradiška Lot 3: Isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Administrativne službe opštine Gradiška Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 23.2.2011. 39.866,23 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Gradiška Lot 4: Štamparske i grafičke usluge za potrebe Administrativne službe opštine Gradiška Otvoreni MD GRAFIKA d.o.o. Gradiška 14.2.2011. 59.909,85 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Gradiška Lot 5: Isporuka sredstava za čišćenje i održavanje higijene za potrebe Administrativne službe opštine Gradiška Otvoreni EUROSAN d.o.o. Mostar 12.4.2011. 16.169,17 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Gradiška Lot 7: Isporuka goriva i maziva za potrebe Administrativne službe opštine Gradiška Otvoreni WEST ŠPED d.o.o. Gradiška 11.2.2011. 49.522,24 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Gradiška Lot 8: Održavanje putničkih motornih vozila u vlasništvu Administrativne službe opštine Gradiška Otvoreni O.K.M.T d.o.o. Gradiška 10.2.2011. 14.128,57 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Gradiška Lot 9: Pranje putničkih motornih vozila u vlasništvu Administrativne službe opštine Gradiška Otvoreni O.K.M.T d.o.o. Gradiška 26.4.2011. 10,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Gradiška Izgradnji i rekonstrukcija ulica na području opštine Gradiška Otvoreni Niskogradnja d.o.o. Laktaši Laktaši 29.9.2011. 1.092.942,63 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Gradiška Prevoz djece sa posebnim potrebama sa područja opštine Gradiška u centar Zaštiti me u Banjaluci Konkurentski Javni prevoz lica vl. Dragoslav Šinik Gradiška 7.07.2010. 210,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Gradiška Lot 1: Održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva sa asfaltnim kolovozom Otvoreni Niskogradnja d.o.o. Laktaši Laktaši 1.6.2010. 26.067,60 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Gradiška Lot 2: Održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva sa makadamskim kolovozom (šljunak i eruptivni materijal) Otvoreni TRGOTURS ILINČIĆ d.o.o. Gradiška 13.4.2010. 36.773,10 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Gradiška Lot 3: Održavanje i ugradnja vertikalne saobraćajne signalizacije Otvoreni EUROZNAK d.o.o. Gradiška 4.6.2010. 20.281,37 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Gradiška Lot 4: Održavanje i ugradnja horizontalne saobraćajne signalizacije Otvoreni SUR SIGNAKOL Kozarska Dubica 28.4.2010. 35.343,36 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Gradiška Lot 5: Održavanje ulica sa makadamskim kolovozom Otvoreni TRGOTURS ILINČIĆ d.o.o. Gradiška 13.4.2010. 19.071,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Gradiška Lot 6: Održavanje ulica sa asfaltnim kolovozom i izrada trotoara, pješačkih staza i manjih saobraćajnih površina Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 26.4.2010. 33.864,99 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Gradiška Lot 1: Izgradnja i rekonstrukcija ulica na području opštine Gradiška Otvoreni Niskogradnja d.o.o. Laktaši Laktaši 29.6.2011. 1.105.940,63 Službeni glasnik BiH 59/11
Opština Gradiška Lot 2: Izgradnja i rekonstrukcija puteva na području opštine Gradiška Otvoreni Niskogradnja d.o.o. Laktaši Laktaši 29.6.2011. 1.278.036,63 Službeni glasnik BiH 59/11
Opština Gradiška Nabavka usluge izrade šumsko-privredne osnove za privatne šume na području opštine Gradiška, ponovljeni postupak Otvoreni Šuma plan d.o.o. Banja Luka 11.11.2013. 69.197,60 Službeni glasnik BiH 98/13
Opština Gradiška Izvođenje radova na izgradnji vezne saobraćajnice magistralnog puta M16 Banjaluka-Gradiška (II. dionica Čatrnja-Brestovčina -I. Etapa) Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 2.9.2014. 1.131.836,46 Službeni glasnik BiH 73/14
Opština Gradiška Nabavka i isporuka pratećeg vatrogasnog vozila-cisterne za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Gradiška, a sve prema Tehničkoj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. Otvoreni V & Z- ZAŠTITA d.o.o., VATROSPREM PROIZVODNJA d.o.o. Banja Luka, Srbija 25.11.2014. 289.000,00 SG 08/15
Opština Gradiška Javna nabavka usluge informisanja javnosti o radu organa i Opštinske uprave opštine Gradiška za 2015. god. Pregovarački INFO PLUS d.o.o. Gradiška 19.3.2015. 48.000,00 SG 28/15
Opština Gradiška Predmet javne nabavke je nabavka usluga održavanja javne higijene na području opštine Gradiška (Gradiška grad, Gornji Podgradci, Nova Topola i Orahova), a sve prema Sprecifikaciji usluge prema Proramu zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu urađenim od strane Odjeljenja za urbanizam, građenje, stambene i komunalne poslove opštinske uprave Gradiška Pregovarački Gradska čistoća a.d. Gradiška 2.6.2015. 452.733,60 SG 53/15
Opština Gradiška Izgradnja vezne saobraćajnice magistralnog puta M16 Banjaluka-Gradiška (II dionica Čatrnja-Brestovčina - II etapa) od KM 6 + 405 do KM 5 + 145, L=1.260,00 m od P 198 do P 161 Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 5.7.2015. 1.067.734,55 SG 63/15