Opština Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Tuzla Nabavka kamiona sa posipačem i plugom Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 10.11.2010. 269.097,66 Službeni glasnik BiH 9/11
Opština Tuzla Nabavka traktora sa posipačem i plugom 2 kom. Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 4.10.2010. 341.406,00 Službeni glasnik BiH 9/11
Opština Tuzla Lot 1: Asfaltiranje puta Đulabići, MZ Dokanj Otvoreni Izgradnja d.o.o. Doboj Istok 6.4.2011. 151.254,73 Službeni glasnik BiH 31/11
Opština Tuzla Lot 2: Asfaltiranje puta u G.Dragunji (vode Jarićkuša-Vrbovača-groblje), MZ Dragunja Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 6.4.2011. 61.706,97 Službeni glasnik BiH 31/11
Opština Tuzla Lot 3: Asfaltiranje dijela Bosanske ulice (Kasumi -Šljivić), MZ Gornja Tuzla Otvoreni Izgradnja d.o.o. Doboj Istok 6.4.2011. 38.062,51 Službeni glasnik BiH 31/11
Opština Tuzla Lot 4: Asfaltiranje puta Tetima - Stupe, MZ Gornja Tuzla Otvoreni Izgradnja d.o.o. Gradiška 5.4.2011. 152.346,87 Službeni glasnik BiH 31/11
Opština Tuzla Lot 5: Asfaltiranje puta G. Čaklovići do br. 30, MZ Simin Han Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 6.4.2011. 32.974,78 Službeni glasnik BiH 31/11
Opština Tuzla Lot 6: Asfaltiranje puta Karinjača, MZ Srednja Lipnica Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 6.4.2011. 26.142,48 Službeni glasnik BiH 31/11
Opština Tuzla Lot 7: Asfaltiranje puta Kiseljak - Breze - Ljubače (I faza) MZ Kiseljak Otvoreni SE-SARAJKA d.o.o. Živinice 5.4.2011. 43.933,50 Službeni glasnik BiH 31/11
Opština Tuzla Izvođenje sanacionih radova (održavanje) na objektima mjesnih zajednica u općini Tuzla u 2010. godini Otvoreni Amos d.d. Tuzla Tuzla 27.12.2010. 21.003,84 Službeni glasnik BiH 31/11
Opština Tuzla Nabavka goriva i maziva Otvoreni DVA LAVA d.o.o. Kalesija 23.4.2011. 97.948,00 Službeni glasnik BiH 39/11
Opština Tuzla Lot 1: Nabavka potrošnog kompjuterskog materijala Otvoreni Eurodis d.o.o. Tuzla 11.3.2011. 79.209,15 Službeni glasnik BiH 39/11
Opština Tuzla Lot 2: Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala Otvoreni PČELICA M d.o.o. Tuzla 14.3.2011. 13.919,83 Službeni glasnik BiH 39/11
Opština Tuzla Nabavka materijala za održavanje čistoće službenih prostorija Otvoreni PČELICA M d.o.o. Tuzla 3.3.2011. 15.219,75 Službeni glasnik BiH 39/11
Opština Tuzla Lot 1: Nabavka usluga osiguranja vozila Otvoreni Camelija osiguranje d.d. Bihać 11.2.2011. 10.269,87 Službeni glasnik BiH 39/11
Opština Tuzla Lot 2: Nabavka usluga osiguranja zaposlenih Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 10.2.2011. 11.808,00 Službeni glasnik BiH 39/11
Opština Tuzla Lot 1: Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete i rekonstrukcija NN mreže u MZ G. Tuzla u naselju Crveni brijeg Otvoreni Arcade d.o.o. export-import Tuzla Tuzla 26.4.2011. 14.393,11 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Tuzla Lot 2: Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete i rekonstrukcija NN mreže u MZ Dokanj na relaciji Milošići - Brkani Otvoreni CONRAM d.o.o. Brčko Brčko 28.4.2011. 35.107,61 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Tuzla Lot 3: Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete i rekonstrukcija NN mreže u MZ Ljepunice u naselju Brgule - od nadvožnjaka Otvoreni CONRAM d.o.o. Brčko Brčko 28.4.2011. 19.577,55 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Tuzla Lot 4: Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u MZ Par Selo (Jurići - Bundići) Otvoreni Arcade d.o.o. export-import Tuzla Tuzla 26.4.2011. 15.408,67 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Tuzla Lot 5: Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u MZ Grabovica (naselje Grebenak) Otvoreni Arcade d.o.o. export-import Tuzla Tuzla 26.4.2011. 15.930,60 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Tuzla Izvođenje radova na održavanju javne rasvjete u općini Tuzla Otvoreni Brend Co d.o.o. Tuzla 20.6.2011. 173.126,19 Službeni glasnik BiH 57/11
Opština Tuzla Lot 1: Građevinski radovi na izgradnji primarne vrelovodne mreže, vrelovodnog ogranka i priključaka za naselje Solana u Tuzli (objekat Robot i OŠ Solana) Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 31.8.2011. 69.989,66 Službeni glasnik BiH 72/11
Opština Tuzla Lot 2: Mašinski radovi izgradnji primarne vrelovodne mreže, vrelovodnog ogranka i priključaka za naselje Solana u Tuzli (objekat Robot i OŠ Solana ) Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 31.8.2011. 350.502,63 Službeni glasnik BiH 72/11
Opština Tuzla Lot 1: Radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Mihatovići Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 11.11.2011. 457.343,21 Službeni glasnik BiH 94/11