Brčko Distrikt BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Sanacija devastiranih stapova u Brčkou BiH Otvoreni Bijelić gradnja d.o.o. Brčko 17.1.2011. 103.237,51 Službeni glasnik BiH 9/11
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Izgradnja parohijskog doma srpske pravoslavne crkve u Bukviku Otvoreni Pikaso d.o.o. Brčko 17.1.2011. 4.821,33 Službeni glasnik BiH 9/11
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Izgradnja terena malih sportova na bivšem školskom igralištu kod zdravstvenog centra u MZ Maoča Otvoreni Pekić gradnja d.o.o. Brčko 17.1.2011. 34.956,65 Službeni glasnik BiH 9/11
Brčko Distrikt BiH Ugovor o nabavci radova na rekonstrukciji neuropsihijatrijskog odjeljenja u opštoj bolnici Brčko BiH Otvoreni Astra plan d.o.o. Brčko Brčko 14.4.2011. 306.953,20 Službeni glasnik BiH 36/11
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Izvođenje radova tekućeg održavanja izgrađenih vodoprivrednih objekata na području Brčko BiH - Savski nasip sa rampama, tinjski nasip lijevi i desni, kanal Tinja-Tolisa, kanal Lukavac-Brka, regulisano korito rijeke Tinje Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 19.5.2011. 27.534,26 Službeni glasnik BiH 49/11
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Izvođenje radova tekućeg održavanja izgrađenih vodoprivrednih objekata na području Brčko BiH - Regulisano korito rijeke Brke Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 19.5.2011. 11.446,23 Službeni glasnik BiH 49/11
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Izvođenje radova tekućeg održavanja izgrađenih vodoprivrednih objekata na području Brčko BiH - Dio kanalske mreže u sistemu Objeda Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 19.5.2011. 52.647,70 Službeni glasnik BiH 49/11
Brčko Distrikt BiH Izvođenje radova na regulaciji saobraćaja na području Brčko Distrikta BiH - I.faza Otvoreni ALU-CO d.o.o. Sarajevo 12.7.2011. 179.996,90 Službeni glasnik BiH 65/11
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Zamjena kolovoznog zastora na regionalnom putu R-458 Brčko-Čelić, ul. Vukosavačka Otvoreni ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 29.6.2011. 131.083,88 Službeni glasnik BiH 65/11
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Nastavak asfaltiranje puta u zaseoku Budžak M.Z. Vučilovac Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 29.6.2011. 71.209,13 Službeni glasnik BiH 65/11
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Nastavak asfaltiranja puta Erići - Borci M.Z. Donja Skakava Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 29.6.2011. 14.573,99 Službeni glasnik BiH 65/11
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Rekonstrukcija puta od groblja do Pašinaca, M.Z. Laništa Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 29.6.2011. 24.294,34 Službeni glasnik BiH 65/11
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Nastavak radova na izdizanju puta u zaseoku Tinjari M.Z. Gorice Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 29.6.2011. 8.783,78 Službeni glasnik BiH 65/11
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Rekonstrukcija lokalnog puta D. Skakava-Ulice Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 29.6.2011. 125.552,70 Službeni glasnik BiH 65/11
Brčko Distrikt BiH Lot 7: Zamjena dijela kolovoza na dionici puta Rašljani - Maoča, M.Z. Rašljani Otvoreni ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 29.6.2011. 36.088,65 Službeni glasnik BiH 65/11
Brčko Distrikt BiH Lot 8: Nastavak izgradnje trotoara uz novi put u M.Z. Palanka prema L-2 putu Otvoreni Pekić gradnja d.o.o. Brčko 29.6.2011. 42.999,96 Službeni glasnik BiH 65/11
Brčko Distrikt BiH Lot 9: Nastavak izgradnje proširenja dionice puta kroz Ćosete sa obor. kanalizacijom M.Z. Ćoseti Otvoreni Pekić gradnja d.o.o. Brčko 29.6.2011. 28.470,02 Službeni glasnik BiH 65/11
Brčko Distrikt BiH Lot 10: Završetak asfaltiranja puta od M.Z. Ograđ. prema d.o.o. Voćaru, M.Z. Ograđenovac Otvoreni ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 29.6.2011. 42.363,36 Službeni glasnik BiH 65/11
Brčko Distrikt BiH Lot 11: Nastavak izgradnje dionice puta kroz M.Z. Islamovac, M.Z. Islamovac Otvoreni ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 29.6.2011. 99.991,71 Službeni glasnik BiH 65/11
Brčko Distrikt BiH Lot 12: Nastavak asfaltiranja puta od mosta u zase. Cvijanovići prema pravosl. groblju MZ Bijela Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 29.6.2011. 35.038,57 Službeni glasnik BiH 65/11
Brčko Distrikt BiH Lot 13: Nastavak Zap. izgradnje asfaltne ceste na dijonici Anđići-Šajkanovići pre. katolič. grob. MZ Bijela Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 29.6.2011. 18.804,83 Službeni glasnik BiH 65/11
Brčko Distrikt BiH Lot 14: Nastavak asfaltiranja puta Jokići M.Z. Dubrave Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 29.6.2011. 16.627,46 Službeni glasnik BiH 65/11
Brčko Distrikt BiH Lot 15: Izgrada dijonice nogost.-pješačke staze od pošte pre. Raskriž. Donje Skakave, M.Z. Seonj Otvoreni Pekić gradnja d.o.o. Brčko 29.6.2011. 18.769,74 Službeni glasnik BiH 65/11
Brčko Distrikt BiH Lot 16: Nast. radova na asfalt. puta od diskoteke Valentino prema želj. stanci M.Z. Bijela Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 29.6.2011. 4.346,55 Službeni glasnik BiH 65/11
Brčko Distrikt BiH Lot 17: Zamjena kolovoza u izbjegli. naselju Prutače na putu od Džamije prema kući Sabita Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 29.6.2011. 39.359,35 Službeni glasnik BiH 65/11