JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Nabavka i sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni Co Farmus Commerce d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.1.2011. 20.448,88 Službeni glasnik BiH 9/11
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Lot 1: Kolektivno osiguranje uposlenih u JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 26.01.2011. 2.640,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Lot 2: Osiguranje imovine JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 25.01.2011. 25.713,34 Službeni glasnik BiH 9/11
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Nabavke i isporuke sitnog inventara, građevinskog materijala, boja i lakova za potrebe tekućeg održavanja objekata JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Otvoreni Centrotrans MT Internacional Sarajevo 28.4.2011. 59.088,16 Službeni glasnik BiH 39/11
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Prevoz djece po Projektima JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.4.2011. 42.400,00 Službeni glasnik BiH 39/11
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Nabavka i ugradnja po sistemu ključ u ruke presostatičnog sezonskog balona sa dvoslojnom membranom dim. 25x45 metara, svjetle visine 9 metara, sa potrebnom opremom, za natkrivanje sportskog malonogometnog terena u ulici Mis Irbina br. 10 u Sarajevu, te izradom metodologije projektovanja i izvođenja, a sve u skladu sa tehničkim uslovima, specifikacijom i ostalim zahtjevima iz tenderske dokumentacije Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.12.2011. 157.014,03 Službeni glasnik BiH 1/12
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Nabavka, isporuka i ugradnja na postojeću betonsku podlogu 12.000 komada stadionskih stolica sa naslonom, sa demontažom postojećih stolica zajedno sa metalnom podkonstrukcijom na stadionu Asim Ferhatović Hase, Koševo u Sarajevu, a sve u skladu sa tehničkim uslovima, specifikacijom i ostalim zahtjevima iz tenderske dokumentacije Ubrzani MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.10.2012. 266.520,00 Službeni glasnik BiH 90/12
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Nabavka usluge prevoza djece po projektima JU CSR Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.5.2013. 54.725,00 Službeni glasnik BiH 44/13
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Nabavaka mjesečnih kupona za prevoz radnika Pregovarački KJKP GRAS Sarajevo 15.11.2013. 9.966,00 Službeni glasnik BiH 18/14
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Nabavka, isporuka i ugradnja na postojeću betonsku podlogu 5.000 komada stadionskih stolica sa naslonom, na Stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.3.2014. 98.750,00 Službeni glasnik BiH 28/14
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Održavanje mokrih čvorova za gledaoce na Stadionu Asim Ferhatović Hase Koševo Pregovarački IN DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽINJERING I GRAĐEVINARSTVO D.O.O Sarajevo 31.5.2014. 194.678,20 Službeni glasnik BiH 48/14
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Usluga prevoza radnika na posao i sa posla - 24 kupona Pregovarački CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.10.2014. 1.409,16 Službeni glasnik BiH 87/14
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Nabavka PTT usluga preuzimanja i dostave pismonosnih pošiljki Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.10.2014. 4.547,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Nabavka usluga prevoza radnika na posao i sa posla za potrebe JU Centar za sport i rekreaciju Pregovarački KJKP GRAS Sarajevo 15.11.2014. 11.415,39 Službeni glasnik BiH 94/14
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Nabavka usluga održavanja poslovnog softverskog paketa ICE Pregovarački Eurobit d.o.o. Sarajevo 21.5.2015. 4.200,00 SG 45/15