Ministarstvo finansija TK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo finansija TK Lot 1: Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Ministarstva finansija Otvoreni Eurodis d.o.o. Tuzla 20.12011. 13.956,10 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo finansija TK Lot 4: Nabavka i isporuka catriga i ribona za potrebe Ministarstva finansija Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 20.12011. 20.725,00 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo finansija TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 9.752,99 Službeni glasnik BiH 100/12
Ministarstvo finansija TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 3.353,54 SG 72/15
Ministarstvo finansija TK Dvogodišnja nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 9.9.2015. 25.930,96 SG 76/15
Ministarstvo finansija TK Nabavka i isporuka tonera i tinti Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 16.11.2015. 13.517,00 SG 93/15
Ministarstvo finansija TK Nabavka usluga osiguranja motornih vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 24.11.2015. 1.078,00 SG 93/15
Ministarstvo finansija TK Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 6.324,72 SG 99/15
Ministarstvo finansija TK Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 80,34 SG 99/15
Ministarstvo finansija TK Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 4.182,52 SG 99/15
Ministarstvo finansija TK Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 3.387,17 SG 99/15