Služba za zajedničke poslove Vlade RS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 1: Sukcesivna isporuka potrošnog materijala za održavanje higijene Otvoreni EUROSAN d.o.o. Mostar 10.12.2010. 55.644,60 Službeni glasnik BiH 9/11
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 2: Sukcesivna isporuka potrošnog toaletnog materijala Otvoreni PR KING Laktaši 28.12.2010. 133.488,00 Službeni glasnik BiH 9/11
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Predmet okvirnog sporazuma je isporuka rezervnih dijelova za održavanje automatskih kliznih, segmentnih rolo vrata i automatskih rami u Administrativnom centru i Poslovnom objektu Vlade Republike Srpske Otvoreni SMS ALUMATIK d.o.o. Banja Luka 25.2.2011. 27.348,80 Službeni glasnik BiH 27/11
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Servisno održavanje sistema tehničkog obezbjeđenja (kontrolno-alarmnih i sigurnosno-zaštitnih sistema) i nabavka rezervnih dijelova za servisno održavanje sistema tehničkog obezbjeđenja u objektima Administrativnog centra Vlade RS Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 18.3.2011. 53.388,90 Službeni glasnik BiH 27/11
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Pružanje usluga čišćenje i impregnacija namještaja od prirodne bež kože, impregnacija vunenih tepiha i stilskog namještaja i hemijsko čišćenje zavjesa, paravana, posteljine i radnih uniformi Otvoreni ZZ-UR AD Banja Luka 26.5.2011. 394.229,16 Službeni glasnik BiH 53/11
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 5: Isporuka potrošnog materijala za termoenergetiku Otvoreni Termik d.o.o. Banja Luka 28.11.2011. 50.053,43 Službeni glasnik BiH 98/11
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 6: Isporuka rezervnih dijelova za termoenergetiku Otvoreni Termik d.o.o. Banja Luka 28.11.2011. 66.262,01 Službeni glasnik BiH 98/11
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 1: Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene Otvoreni EUROSAN d.o.o. Mostar 29.2.2012. 110.000,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 2: Nabavka potrošnog toaletnog materijala Otvoreni EUROSAN d.o.o. Mostar 29.2.2012. 150.000,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 1: Redovno mjesečno održavanje liftova i zamjena rezervnih dijelova u Administrativnom centru Vlade RS Otvoreni Singerica lift d.o.o. Prijedor 31.5.2012. 60.320,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 2: edovno mjesečno održavanje liftova i zamjena rezervnih dijelova u Poslovnom objektu Vlade RS Otvoreni Singerica lift d.o.o. Prijedor 31.5.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 1: Nabavka goriva za potrebe službenih vozila Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.10.2012. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 2: Nabavka eurodizel goriva za DE agregate Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.10.2012. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Rekonfiguracija aktivne mreže opreme u Administrativnom centru Vlade RS Otvoreni FINWELT d.o.o. Banja Luka 31.12.2012. 31.040,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Pranje fasade, pranje i skidanje kamenca s fontana, dubinsko čišćenje itisona, tepiha i stilskog namješataja, mašinsko poliranje podova od parketa i kamena i čišćenje kristalnih lustera Otvoreni RUS d.o.o. Gradiška 27.12.2012. 300.000,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Nabavka 200.000 litara ekstra lakog lož ulja za grijanje Poslovnog objekta Vlade Republike Srpske, Trg Jasenovačkih žrtava 4 i Narodne Skupštine Republike Srpske Otvoreni Super petrol d.o.o. Banja Luka 31.12.2012. 400.000,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 1: Nabavka potrošnog materijala za potrebe odsjeka za elektroenergetiku Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 16.1.2013. 43.000,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 3: Nabavka potrošnog materijala za potrebe odsjeka za termo i mašinske sisteme Otvoreni Termik d.o.o. Banja Luka 25.1.2013. 41.700,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 4: Nabavka rezervnih dijelova za potrebe odsjeka za termo i mašinske sisteme Otvoreni Termik d.o.o. Banja Luka 25.1.2013. 58.300,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Periodični ljekarski pregled radnika koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom Pregovarački Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka 19.4.2013. 7.101,88 Službeni glasnik BiH 34/13
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 1: Redovno održavanje liftova i zamjena rezervnih dijelova u objektima Administrativnog centra Vlade Republike Srpske i Poslovnom objektu Vlade Republike Srpske Otvoreni OTIS Liftovi d.o.o. Sarajevo 15.7.2013. 94.000,00 Službeni glasnik BiH 64/13
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 2: Redovno održavanje liftova i zamjena rezervnih dijelova u objektima Administrativnog centra Vlade Republike Srpske i Poslovnom objektu Vlade Republike Srpske Otvoreni OTIS Liftovi d.o.o. Sarajevo 15.7.2013. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 64/13
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Čišćenje i impregnacija namještaja od prirodne bež kože, hemijsko čišćenje zavjesa, paravana, posteljine i radnih uniformi Otvoreni PD a.d. Hemijske čistionice Banja Luka 23.7.2013. 340.000,00 Službeni glasnik BiH 64/13
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Nabavka rezervnih dijelova za sistema slabe struje u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske Otvoreni NEW SANATRON Banja Luka 18.10.2013 39.402,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Nabavka 200.000 litara ekstra lakog lož ulja za grijanje Poslovnog objekta Vlade RS i Narodne skupštine RS Otvoreni Super petrol d.o.o. Banja Luka 14.2.2014. 400.000,00 Službeni glasnik BiH 14/14