Direkcija robnih rezervi FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija robnih rezervi FBiH Lot 1: Čamac-gumeni na vesla, čamac gumeni i vanbrodski motor snage 25 KS za čamac Pregovarački RIS-SPORTNAUTIK d.o.o. Gradačac 28.12.2010. 556.305,75 Službeni glasnik BiH 11/11
Direkcija robnih rezervi FBiH Lot 3: Motorna pumpa za vodu 1000 l/min, Motorna pumpa za nečistu vodu 710 l/min, Pumpa za onečišćenu vodu - električna kapaciteta 1,2-21,6 m3/h, Košarica usisna 75, Crijevo usisno za vodu sa aluminijskom spojnicom (jedno crijevo od 5m- za svaku pumpu po 4 crijeva) Pregovarački POLJOOPREMA d.d. Sarajevo 28.12.2010. 206.121,27 Službeni glasnik BiH 11/11
Direkcija robnih rezervi FBiH Lot 1: Umjetno gnojivo cca 650 tona Pregovarački Modeco d.o.o. Ljubuški 27.12.2010. 516.379,50 Službeni glasnik BiH 11/11
Direkcija robnih rezervi FBiH Lot 2: Nabava dizel goriva -euro dizel BAS EN 590 cca 250.000 litara Pregovarački Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 30.12.2010. 486.135,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Direkcija robnih rezervi FBiH Usluge skladištenja i zanavljanja pšenice Pregovarački Klas d.d. Stolac 22.12.2010. Službeni glasnik BiH 18/11
Direkcija robnih rezervi FBiH Usluge prijevoza, skladištenja i zanavljanja pšenice Pregovarački Mlin Zlatna Dolina d.o.o. Stolac 14.12.2010. Službeni glasnik BiH 18/11
Direkcija robnih rezervi FBiH Ugovor o skladištenju i obnavljanju kukuruza za stočnu ishranu, količina 1000 t. Konkurentski POSAVINA KOKA d.o.o. Orašje 1.9.2011. 2.340,00 Službeni glasnik BiH 82/11
Direkcija robnih rezervi FBiH Skladištenjue i obnavljanje kukuruza za stočnu ishranu, količina 4000 t Otvoreni MIX d.o.o. Orašje 3.10.2011. 9.360,00 Službeni glasnik BiH 88/11
Direkcija robnih rezervi FBiH Skladištenje i obnavljanje merkantilne pšenice rod 2011.godine (cc 8.000 tona) Otvoreni Klas d.d. Sarajevo 17.11.2011. 13.600,00 Službeni glasnik BiH 94/11
Direkcija robnih rezervi FBiH Usluge prijevoza pšenice Otvoreni MARTIĆ-TRANSPORT d.o.o. Žepče 22.6.2012. 163.514,69 Službeni glasnik BiH 50/12
Direkcija robnih rezervi FBiH Nabavka mineralnog gnojiva 600 tona Ubrzani AGRO GROUP d.o.o. Brčko 29.10.1912. 517.200,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Direkcija robnih rezervi FBiH Nabavka sjemenske pšenice 600 tona Ubrzani AGRO GROUP d.o.o. Brčko 29.10.1912. 543.000,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Direkcija robnih rezervi FBiH Kupovina gnojiva Otvoreni AGRO GROUP d.o.o. Brčko 10.10.2013. 235.801,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Direkcija robnih rezervi FBiH Usluga skladištenja i obnavljanja kukuruza za stočnu ishranu, u količini od 4.943,14 tona, trenutno uskladištenog u poduzeću Mix doo Orašje. Otvoreni MIX d.o.o. Orašje 31.12.2013. 9.886,28 Službeni glasnik BiH 4/14
Direkcija robnih rezervi FBiH Usluga skladištenja i zanavljanja cca 3.100 tona merkantilne pšenice za ljudsku ishranu, privremeno uskladištene kod Mix d.o.o. Orašje. Otvoreni MLIN I PEKARA d.d. Ljubače 31.12.2013. 5.227,95 Službeni glasnik BiH 4/14
Direkcija robnih rezervi FBiH Usluga prijevoza cca 3.100 tona pšenice iz Orašja na prostor Tuzlanskog kantona Pregovarački MLIN-ZLATNA RAVNICA d.o.o. Orašje 31.12.2013. 64.580,46 Službeni glasnik BiH 4/14
Direkcija robnih rezervi FBiH Skladištenje i zanavljanje pileće mesne paštete Pregovarački OVAKO d.o.o. Hadžići 30.5.2014. 3.589,70 Službeni glasnik BiH 56/14
Direkcija robnih rezervi FBiH Pakiranje kukuruza Pregovarački POSAVINA KOKA d.o.o. Orašje 4.6.2014. 20.000,01 Službeni glasnik BiH 56/14
Direkcija robnih rezervi FBiH Usluge izmeljavanja pšenice u brašno za ljudsku ishranu tip 710 i stočno brašno za stočnu ishranu Pregovarački MLINPEK d.d. Bugojno 4.6.2014. 94.220,83 Službeni glasnik BiH 58/14
Direkcija robnih rezervi FBiH Lot 1: Nabava sjemenske pšenice Ubrzani POLJOPRIVREDNIK a.d. Derventa 17.10.2014. 207.000,01 Službeni glasnik BiH 85/14
Direkcija robnih rezervi FBiH Lot 2: Nabava NPK 15:15:15 Ubrzani POLJOPRIVREDNIK a.d. Derventa 17.10.2014. 208.974,36 Službeni glasnik BiH 85/14
Direkcija robnih rezervi FBiH Lot 3: Nabava KAN-a Ubrzani POLJOPRIVREDNIK a.d. Derventa 17.10.2014. 74.250,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Direkcija robnih rezervi FBiH Nabavka dizel goriva BAS EN 590:2008 (10 ppm) Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 23.9.2015. 2.370.000,00 SG 79/15
Direkcija robnih rezervi FBiH Lot 1- Nabavka sjemenske pšenice u količini od 450 tona Otvoreni POLJOPRIVREDNIK a.d. Derventa 19.10.2015. 278.550,00 SG 84/15