Ministarstvo finansija PK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo finansija PK Lot 4: Ugalj i ogrjevno drvo Otvoreni Hum d.o.o. Banovići Banovići 20.12.2010. 87.264,96 Službeni glasnik BiH 11/11
Ministarstvo finansija PK Lot 5: Uredski materijal Otvoreni Grafolade & 77x7 d.o.o. Ugljara Orašje 20.12.2010. 147.322,22 Službeni glasnik BiH 11/11
Ministarstvo finansija PK Lot 6: Tiskarski materijal Otvoreni Grafostil d.o.o. Novo Selo Odžak 20.12.2010. 139.472,22 Službeni glasnik BiH 11/11
Ministarstvo finansija PK Lot 1: Nabava nafte i naftnih derivata za područje općine Orašje Otvoreni Antunović d.o.o. Orašje 21.02.2011. 468.162,39 Službeni glasnik BiH 27/11
Ministarstvo finansija PK Lot 2: Nabava nafte i naftnih derivata za područje općine Domaljevac - Šamac Otvoreni Koturić-Toni d.o.o. Domaljevac Domaljevac 21.02.2011. 46.794,87 Službeni glasnik BiH 27/11
Ministarstvo finansija PK Lot 4: Nabava plina (propan-butan) Otvoreni EUROPLIN d.o.o. Orašje 23.02.2011. 364.615,38 Službeni glasnik BiH 27/11
Ministarstvo finansija PK Lot 5: Nabava robe za održavanje čistoće zgrade i robe široke potrošnje Otvoreni Magda-commerc d.o.o. Tolisa Orašje 14.03.2011. 91.550,43 Službeni glasnik BiH 27/11
Ministarstvo finansija PK Lot 6: Nabava robe za spravljanje napitaka Otvoreni Maxi d.o.o. Orašje 14.03.2011. 199.944,44 Službeni glasnik BiH 27/11
Ministarstvo finansija PK Lot 7: Obvezno osiguranje motornih vozila Otvoreni Croatia osiguranje d.d. Ljubuški 21.02.2011. 38.787,01 Službeni glasnik BiH 27/11
Ministarstvo finansija PK Lot 8: Autogume i akumulatori Otvoreni Autoservis Senković d.o.o. Odžak 23.02.2011. 65.078,63 Službeni glasnik BiH 27/11
Ministarstvo finansija PK Nabava nafte i naftnih derivata za područje općine Odžak Otvoreni ZEKO PROMET d.o.o. Odžak 3.5.2011. 310.683,76 Službeni glasnik BiH 36/11