Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 Radovi na izgradnji zgrade PP Kupres Otvoreni NEVISTIĆ COMMERCE d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 3.09.2010. 779.677,13 Službeni glasnik BiH 11/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 Lot 3: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje i nabava tiskanica, obrazaca... Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 9.5.2013. 94.310,46 Službeni glasnik BiH 47/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 Lot 2: Nabava lož ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 7.5.2013. 332.000,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 Osobna vozila za potrebe policije Otvoreni AC Krželj d.o.o. Livno 29.8.2013. 253.817,94 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 Terensko vozilo Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 3.9.2013. 55.743,59 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 Nabava policijskih cipela Otvoreni Dermal R d.o.o. Kotor Varoš 24.10.2013. 24.115,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 Financijski leasing za nabavu policijskih vozila Otvoreni VOLKSBANK LEASING BH d.o.o. Sarajevo 11.9.2013. 460.383,14 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 Lot 1: Usluge održavanja i servisiranja motornih vozila Otvoreni AC Krželj d.o.o. Livno 3.10.2014. 180000,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 Lot 2: Usluge servisiranja i održavanja vozila Lada Niva, Defender i UAZ Otvoreni AC Krželj d.o.o. Livno 3.10.2014. 60000,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 Lot 3: Usluge servisiranja i održavanja vozila VW, Renault, Fiat, Cimos, Mitscubishi i Isuzu Otvoreni AC Krželj d.o.o. Livno 3.10.2014. 60000,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 Nabava loživog ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 23.7.2014 303.780,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 Taktičke policijske odore. Otvoreni Zenko d.o.o. Zenica 3.11.2015. 89.560,00 SG 89/15