Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar Lot 1: Održavanje hidromereoroloskih stanica proizvođača OTT - Njemačka Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 30.12.2010. 54.327,78 Službeni glasnik BiH 11/11
Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar Lot 3: Održavanje hidrometeoroloških stanica proizvođača SIAP+MICROS - Italija Otvoreni Dvokut pro d.o.o. Sarajevo 30.12.2010. 41.031,90 Službeni glasnik BiH 11/11
Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar Izrade karakterizacijskih izvještaja za dijelove riječnih slivova Cetine i Krke na području Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 11.4.2011. 351.445,71 Službeni glasnik BiH 39/11
Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar Izvođenje radova na čišćenju, uklanjanje nanosa iz korita i sanacija oštećenih obala rijeke Neretve na lokalitetima ušće rijeke Bijele i ušće rijeke Lađanice-Općina Konjic Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 11.10.2011. 237.361,97 Službeni glasnik BiH 88/11
Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar Lot 1: Ispitivanje kvaliteta površinskih voda slivova rijeka Neretve i Cetine na području FBiH u 2012. god. Otvoreni Zavod za javno zdravstvo FBiH Sarajevo 31.1.2012. 129.805,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar Lot 2: Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda slivova rijeke Neretve i Cetine na području FBiH u 2012. godini Otvoreni Zavod za javno zdravstvo FBiH Sarajevo 31.1.2012. 25.239,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar Lot 3: Biološki monitoring površinskih voda slivova rijeka Neretve i Cetine na području FBiH u 2012. godini Otvoreni JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Sarajevo 31.1.2012. 51.068,37 Službeni glasnik BiH 15/12
Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar Izvođenje radova tekućeg održavanja i obrane od poplava na zaštitnim vodoprivrednim objektima u vlasništvu FBiH, na području Opština Mostar i Široki Brijeg Otvoreni GD GRAZIT d.o.o. Mostar 12.12.2012. 100.882,78 Službeni glasnik BiH 6/13
Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar Izvođenje radova tekućeg održavanja i obrane od poplava na zaštitnim vodoprivrednim objektima u vlasništvu FBiH, na području opštine Čapljina Otvoreni Bumat d.o.o. Čapljina Čapljina 12.12.2012. 139.606,95 Službeni glasnik BiH 6/13
Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar Izvođenje radova tekućeg održavanja i obrane od poplava na zaštitnim vodoprivrednim objektima u vlasništvu FBiH, na području opštine Ljubuški Otvoreni T&D COMPANY d.o.o. Vašarovići Ljubuški 12.12.2012. 205.409,98 Službeni glasnik BiH 6/13
Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar Izvođenje radova na sanaciji desnog nasipa na rijeci Krupi - Opština Čapljina Otvoreni BETON-PERUTINA d.o.o. Čapljina Čapljina 19.4.2013. 226.042,40 Službeni glasnik BiH 36/13
Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar Sanacija desnog nasipa na rijeci Krupi-općina Čapljina. Predviđeno je nadvišenje postojećeg nasipa zemljanim materijalom i zaštita pokosa lomljenim kamenom. Otvoreni BETON-PERUTINA d.o.o., BUMAT d.o.o. Čapljina 22.7.2015. 201.363,62 SG 66/15