JP Robne rezerve RS a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 1: Skladištenje, čuvanje i obnavljanje pšenice i kukuruza, koje predstavljaju robu republičkih robnih rezervi Otvoreni HPK Hemijska prerada kukuruza a.d. Kozarska Dubica 31.12.2010. Službeni glasnik BiH 11/11
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 3: Skladištenje, čuvanje i obnavljanje pšenice i kukuruza, koje predstavljaju robu republičkih robnih rezervi Otvoreni Farmland fuds d.o.o. Gradiška 31.12.2010. Službeni glasnik BiH 11/11
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 4: Skladištenje, čuvanje i obnavljanje pšenice i kukuruza, koje predstavljaju robu republičkih robnih rezervi Otvoreni Slavnić d.o.o. Banja Luka 31.12.2010. Službeni glasnik BiH 11/11
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 5: Skladištenje, čuvanje i obnavljanje pšenice i kukuruza, koje predstavljaju robu republičkih robnih rezervi Otvoreni PIK a.d. Šamac 31.12.2010. Službeni glasnik BiH 11/11
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 6: Skladištenje, čuvanje i obnavljanje pšenice i kukuruza, koje predstavljaju robu republičkih robnih rezervi Otvoreni Žitopromet a.d. Zvornik 31.12.2010. Službeni glasnik BiH 11/11
JP Robne rezerve RS a.d. Nabavka sterilizovanog, homogenizovanog trajnog mlijeka sa 2,8% mliječne masti, pakovanje tetrapak 1/1 sa čepom Otvoreni Meggle d.o.o. Bihać 23.3.2011. Službeni glasnik BiH 42/11
JP Robne rezerve RS a.d. Nabavka bijelog konzumnog šećera-kristala, pakovanje 1/1 Otvoreni Agragold d.o.o. Brčko 13.4.2011. Službeni glasnik BiH 42/11
JP Robne rezerve RS a.d. Skladištenje i čuvanje roba Republičkih robnih rezervi Otvoreni Kodeks-Prom d.o.o. Srbija 25.2.2011. Službeni glasnik BiH 46/11
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 1: Ugovor o uskladištenju, čuvanju i obnavljanju žitarica (merkantilna pšenica i kukuruz) Otvoreni Mlinpek a.d. Prnjavor 5.7.2011. Službeni glasnik BiH 63/11
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 2: Ugovor o uskladištenju, čuvanju i obnavljanju žitarica (merkantilna pšenica i kukuruz) Otvoreni POLJOPRIVREDNIK a.d. Derventa 5.7.2011. Službeni glasnik BiH 63/11
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 3: Ugovor o uskladištenju, čuvanju i obnavljanju žitarica (merkantilna pšenica i kukuruz) Otvoreni MPI MODRIČA a.d. Modriča 5.7.2011. Službeni glasnik BiH 63/11
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 4: Ugovor o uskladištenju, čuvanju i obnavljanju žitarica (merkantilna pšenica i kukuruz) Otvoreni GOLD-MG d.o.o. Orašje 5.7.2011. Službeni glasnik BiH 63/11
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 5: Ugovor o uskladištenju, čuvanju i obnavljanju žitarica (merkantilna pšenica i kukuruz) Otvoreni Mlin VIDIĆ s.z.r. Bijeljina 5.7.2011. Službeni glasnik BiH 63/11
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 7: Ugovor o uskladištenju, čuvanju i obnavljanju žitarica (merkantilna pšenica i kukuruz) Otvoreni Mlin STOJANOVIĆ I SIN d.o.o. Bijeljina 5.7.2011. Službeni glasnik BiH 63/11
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 9: Ugovor o uskladištenju, čuvanju i obnavljanju žitarica (merkantilna pšenica i kukuruz) Otvoreni TRIO d.o.o. Zvornik 5.7.2011. Službeni glasnik BiH 63/11
JP Robne rezerve RS a.d. Nabavka jestivog rafinisanog suncokretovog ulja pakovanje 1/1 Otvoreni Bimal d.d. Brčko 3.10.2011. 2,22 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 1: Skladištenje, čuvanje i obnavljanje žitarica (merkantilne pšenice i kukuruza) koje predstavljaju robu republičkih robnih rezervi Otvoreni Slavnić d.o.o. Banja Luka 20.12.2011. 38.720,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 6: Skladištenje, čuvanje i obnavljanje žitarica (merkantilne pšenice i kukuruza) koje predstavljaju robu republičkih robnih rezervi Otvoreni PIK a.d. Šamac 20.12.2011. 39.680,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 7: Skladištenje, čuvanje i obnavljanje žitarica (merkantilne pšenice i kukuruza) koje predstavljaju robu republičkih robnih rezervi Otvoreni Žitopromet a.d. Bijeljina 20.12.2011. 54.080,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 1: Usluga skladištenja, čuvanja i obnavljanja žitarica (merkantilne pšenice i kukuruza) Otvoreni ITC d.o.o. Zenica 5.7.2012. 31.033,32 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 2: Usluge skladištenja, čuvanja i obnavljanja žitarica (merkantilne pšenice i kukuruza) Otvoreni ITC d.o.o. Zenica 18.6.2012. 16.420,86 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 3: Usluge skladištenja, čuvanja i obnavljanja žitarica (merkantilne pšenice i kukuruza) Otvoreni TRIO d.o.o. Zvornik 18.6.2012. 24.946,74 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Robne rezerve RS a.d. Usluga uskladištenja jestivog ulja Pregovarački Bimal d.d. Brčko 9.7.2013. 5.128,21 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 1: Ugovor o skladištenju mlijeka Otvoreni Mlijekoprodukt d.o.o. Kozarska Dubica 31.7.2013. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 66/13
JP Robne rezerve RS a.d. Lot 2: Ugovor o skladištenju mlijeka Otvoreni Meggle d.o.o. Bihać 31.7.2013. 24.000,00 Službeni glasnik BiH 66/13