Dom zdravlja Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 09.12.2010. 558,30 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Blagoleks d.o.o. Bijeljina 06.12.2010. 652,80 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Vetfarm d.o.o. Višegrad Višegrad 02.12.2010. 439,97 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski ZEFARM d.o.o Zenica 06.12.2010. 108,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 5: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Blagoleks d.o.o. Bijeljina 06.12.2010. 1.240,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 6: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Blagoleks d.o.o. Bijeljina 06.12.2010. 733,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 7: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Blagoleks d.o.o. Bijeljina 06.12.2010. 729,60 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 8: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 09.12.2010. 766,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 9: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski ZEFARM d.o.o Zenica 06.12.2010. 1.930,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 10: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 09.12.2010. 42,73 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 11: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 09.12.2010. 3.698,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 12: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Blagoleks d.o.o. Bijeljina 06.12.2010. 244,20 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 13: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 09.12.2010. 125,29 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Blagoleks d.o.o. Bijeljina 06.12.2010. 3.393,90 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski ZEFARM d.o.o Zenica 06.12.2010. 7.638,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Blagoleks d.o.o. Bijeljina 06.12.2010. 1.467,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 6: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Blagoleks d.o.o. Bijeljina 06.12.2010. 647,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 7: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski ZEFARM d.o.o Zenica 06.12.2010. 57,20 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 8: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski ZEFARM d.o.o Zenica 06.12.2010. 2.079,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Nabavka euro dizela, motornog benzina, motornog ulja Otvoreni GAGI TRANS d.o.o. Banja Luka 22.12.2010. 119.757,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Nabavka lož ulja Otvoreni GAGI TRANS d.o.o. Banja Luka 22.12.2010. 32.431,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Kolektivno osiguranje radnika Otvoreni Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo 8.2.2011. 10.140,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Osiguranje vozila (kasko osiguranje i auto-odgovornost vozila) Otvoreni Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo 8.2.2011. 7.892,36 Službeni glasnik BiH 15/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 17.5.2011. 32.787,12 Službeni glasnik BiH 44/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Nabavka tonera i ribona za štampače, fotokopir aparate i faks aparate Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 17.5.2011. 52.748,90 Službeni glasnik BiH 44/11