Opća bolnica Tešanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opća bolnica Tešanj Nabavka UZV aparata kompatibilnog sa postojećim aparatom Corevision pro Otvoreni Nedax d.o.o. Sarajevo 9.12.2010. 96.551,91 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Nabavka paketa nove opreme za RTG kabinet sa dva radna mjesta za potrebe Službe za radiološku dijagnostiku u Općoj bolnici Tešanj Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 2.9.2010. 387.558,49 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 1, Lot 1: Cirkulami stapleri Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 25.8.2010. 35.508,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 1, Lot 2: Sintetski brzoresorptivni konac Otvoreni Wellmedic d.o.o. Gradiška 25.8.2010. 785,19 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 1, Lot 3: Sintetski neresorptivni konac Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 25.8.2010. 2.221,20 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 1, Lot 4: Implantati i ginekološki šavni materijal Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 25.8.2010. 6.132,84 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 3, Lot 1: Opći potrošni materijal za transfuziju Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 25.8.2010. 8.232,12 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 3, Lot 2: Potrošni materijal za mikrobiologiju Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 25.8.2010. 40.335,19 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 3, Lot 3: Reagensi za coulter brojač T 540 Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 25.8.2010. 1.857,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 3, Lot 4: Reagensi za ručno izvođenje laboratorijskih testova Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 25.8.2010. 4.182,30 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 3, Lot 5: Opći potrošni laboratorijski materijal Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 25.8.2010. 7.713,70 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 3, Lot 6: RTG: kontrasna sredstva Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.8.2010. 42.567,60 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 3, Lot 7: Lista materijala za alergološke testove Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 25.8.2010. 4.702,10 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 4, Lot 1: Lista pekarskih proizvoda Otvoreni SZR Pekara Deljki Tešanj Tešanj 25.8.2010. 53.900,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 4, Lot 2: Lista mliječnih proizvoda Otvoreni AS d.o.o. Jelah Tešanj 25.8.2010. 28.020,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 4, Lot 3: Lista industrijskih prehrambenih proizvoda Otvoreni AS d.o.o. Jelah Tešanj 25.8.2010. 86.811,25 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 4, Lot 4: Lista poljoprivrednih prehrambenih proizvoda Otvoreni AS d.o.o. Jelah Tešanj 25.8.2010. 16.900,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 4, Lot 5: Lista svježeg goveđeg mesa i suhomesnatih proizvoda Otvoreni Madi d.o.o. Tešanj Tešanj 25.8.2010. 33.186,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 4, Lot 6: Lista svježeg pilećeg mesa i pilećih prehrambenih proizvoda Otvoreni Madi d.o.o. Tešanj Tešanj 25.8.2010. 23.475,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 5, Lot 1: Lista potrošnog elektromaterijala Otvoreni Salkić d.o.o. Tešanj Tešanj 25.8.2010. 8.616,55 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 5, Lot 2: Lista potrošnog vodovodnog i ostalog tehničkog materijala Otvoreni Salkić d.o.o. Tešanj Tešanj 25.8.2010. 10.786,10 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 5, Lot 3: Lista potrošnog grafičkog materijala Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 25.8.2010. 6.059,60 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Lot 4: Lista naftnih derivata i potrošne robe za motorna vozila (za LOT 4 u obzir dolaze ponuđači sa područja općina Tešanj, Doboj Jug i Usora) Otvoreni BURGIĆ-PROM d.o.o. Lukavac 25.8.2010. 11.613,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 1: Lijekovi sa esencijalne liste Otvoreni Tefarm apoteka i centar za mediocinsko snabdijevanje Tešanj 20.12.2010. 49.069,23 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 1: Lijekovi sa esencijalne liste Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 20.12.2010. 18.485,65 Službeni glasnik BiH 13/11