JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Lot 1: Vodovodni materijal (cijevi: daktilne, PE, čelične, PVC, fazonski komadi, fitinzi i spojni materijali) Otvoreni HTC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.1.2011. 230.589,85 Službeni glasnik BiH 13/11
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Lot 2: Vodovodni materijal (vodovodne armature, multi joint spojnice, reparaturne obujmice i materijali za priključke) Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.1.2011. 50.436,87 Službeni glasnik BiH 13/11
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Lot 3: Vodovodni materijal (vodomjerne garniture) Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 23.12.2011. 61.806,40 Službeni glasnik BiH 13/11
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Lot 4: Hemijska sredstva za tehnologiju vode Otvoreni INTER IMPEX d.o.o. Tuzla Tuzla 18.1.2011. 11.880,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Lot 5: Rezervni dijelovi i oprema za vozila i mehanizaciju (VW, Iveco, Škoda, Lađa, Casse) Otvoreni Kare d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.1.2011. 44.723,91 Službeni glasnik BiH 13/11
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Lot 6: Kancelarijski materijal Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 20.1.201 11.703,45 Službeni glasnik BiH 13/11
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Lot 2: Vodovodne armature, multijoint spojnice, reparaturne obujmice i materijali za priključke Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.12.2011. 57.372,04 Službeni glasnik BiH 3/12
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Lot 3: Vodomjerne garniture Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 16.12.2011. 74.696,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Analiza vode za piće u 2012. godini Pregovarački JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Sarajevo 26.12.2011. 41.212,50 Službeni glasnik BiH 5/12
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Lot 1: Vodovodni materijal III Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 13.12.2012. 46.456,50 Službeni glasnik BiH 3/13
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga: Analiza vode za piće u 2013. godini Pregovarački JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Sarajevo 13.12.2012. 41.212,50 Službeni glasnik BiH 10/13
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Lot 1: Vodovodni materijal I Otvoreni APA-TERM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.2.2013. 70.502,67 Službeni glasnik BiH 12/13
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Lot 2: Vodovodni materijal II Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.1.2013. 66.477,40 Službeni glasnik BiH 12/13
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Zaštita izvorišta Crno vrelo Tarčin, sa povezivanjem u vodovodni sistem Mehina luka Tarčin Otvoreni ZZ GROS-COMP p.o. Sarajevo 22.3.2013. 67.111,07 Službeni glasnik BiH 24/13