MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Nabavka usluga - Izrada projekta za ugradnju kućne turbine Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 10.1.2011. 63.950,00 Službeni glasnik BiH 13/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Izgradnja restorana društvene ishrane i novog kancelarijskog prostora u elekrani Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 17.1.2011. 3.069.723,58 Službeni glasnik BiH 15/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Revitalizacija prekidača u polju generatora na 110 kV naponskom nivou Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 5.4.2011. 104.364,00 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 1: Rezervni dijelovi za elektronski dio turbinskog regulatora Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 29.4.2011. 102.341,60 Službeni glasnik BiH 44/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 2: Vitalni rezervni dijelovi za sistem pobude i za ispravljače i invertore sa statičkom preklopkom Otvoreni ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA a.d. Beograd Beograd 29.4.2011. 105.300,00 Službeni glasnik BiH 44/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 3: Instrument za provjeru namotaja generatora visokonaponskim impulsima Otvoreni AV PetroL d.o.o. Kakanj 29.4.2011. 59.142,00 Službeni glasnik BiH 44/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Drenažna pumpa Otvoreni Grupa ponuđača: Hidrofleks d.o.o. Tuzla i FIL.B.IS. Projekt d.o.o. Zagreb, Tuzla 30.8.2011. 74.987,64 Službeni glasnik BiH 82/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Nabavka radova - zaštita tijela brane na svim mjestima gdje se primjećuje procurivanje vode u cilju zaštita - injektiranje tijela brane prema projektu i pjeskarenje svih napadnutih površina. Otvoreni Geosonda-Konsolidacija a.d. Beograd Beograd 29.8.2011. 457.353,76 Službeni glasnik BiH 82/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 1: Suhomesnati proizvodi Otvoreni STR Zoki Banja Luka 27.9.2011. 62.652,50 Službeni glasnik BiH 88/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 2: Svježe voće i povrće Otvoreni STR Zoki Banja Luka 27.9.2011. 15.555,00 Službeni glasnik BiH 88/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 3: Zamrznuti proizvodi Otvoreni STR Zoki Banja Luka 27.9.2011. 13.225,50 Službeni glasnik BiH 88/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 4: Makaroni i začini Otvoreni Adria MM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.9.2011. 21.524,77 Službeni glasnik BiH 88/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 5: Svježe meso Otvoreni SZTR Mesnica Centar Mrkonjić Grad 27.9.2011. 42.885,00 Službeni glasnik BiH 88/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 6: Pekarski proizvodi Otvoreni Adria MM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.9.2011. 10.768,10 Službeni glasnik BiH 88/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 7: Konzervisano voće i povrće Otvoreni Adria MM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.9.2011. 13.294,84 Službeni glasnik BiH 88/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 8: Mlijeko i mliječni proizvodi Otvoreni STR Zoki Banja Luka 27.9.2011. 24.270,00 Službeni glasnik BiH 88/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Gorivo za vozila voznog parka HE Bočac Otvoreni MG - Petrol d.o.o. Mrkonjić Grad 26.9.2011. 155.654,68 Službeni glasnik BiH 88/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Izrada zaštite hidromehaničke opreme na bočom preljevu. Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 9.11.2011. 686.911,62 Službeni glasnik BiH 100/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Nabavka uređaja za on line monitoring u trafo ulju sa mjerenjem vlage i temperature, te ugradnja na blok transformatoru br.2 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 19.12.2011. 104.000,00 Službeni glasnik BiH 5/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Istražno projektantske aktivnosti i stručni nadzor u toku izgradnje izgradnje dopunskog evakuatora velikih voda iz akumalacije HE Bočac Otvoreni Institut vodoprivredu Jaroslav Černi Beograd, Stucky Ltd. Srbija, Švicarska 8.12.2011. 1.365.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Nabavku usluga - Sprovođenje čišćenja plutajućeg otpada iz Crne Rijeke i akumulacionog jezera Bočac za period: septembar 2011. do septembar 2012. godine Otvoreni Euro Hem d.o.o. Banja Luka 1.3.2012. 79.000,00 Službeni glasnik BiH 27/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Nabavka roba -Automatizovani mjerni most za mjerenje faktora disipacije, specifične otpornosti i relativne dielektrične konstante izolacionih tečnosti Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.4.2012. 55.380,00 Službeni glasnik BiH 36/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Nabavka usluge - Revitalizacija generatorskog prekidača 110 kV na generatoru br.1 u HE Bočac Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 6.8.2012. 88.950,00 Službeni glasnik BiH 70/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Gorivo za vozila voznog parka HE Bočac Otvoreni MG - Petrol d.o.o. Mrkonjić Grad 25.9.2012. 173.490,60 Službeni glasnik BiH 85/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Putnički automobil Otvoreni Audi centar Banja Luka d.o.o. Banja Luka 4.10.2012. 97.533,33 Službeni glasnik BiH 90/12