Regulatorna agencija za komunikacije BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Adaptacija i sanacija postojećeg objekta na lokalitetu monitoring stanice Gubavica kod Mostara Otvoreni GD Bišina d.o.o. Mostar 31.1.2011. 183.039,60 Službeni glasnik BiH 13/11
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Osiguranje vozila, osiguranje vozila sa monitoring opremom, osiguranje poslovne zgrade u Sarajevu i poslovnih prostora u u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru, osiguranje i monitoring opreme Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 29.4.2011. 59.603,09 Službeni glasnik BiH 36/11
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Nabavka usluge izdavanja avio karata Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Usluga servisiranja vozila Agencije marke ŠKODA u 2012. godini Pregovarački Autoagent d.o.o. Sarajevo 3.2.2012. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 11/12
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Usluge osiguranja: 1. vozila 2. vozila sa monitopring opremom 3. poslovne zgrade u Sarajevui poslovnih prostora u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru 4. monitoring opreme Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 4.5.2012. 59.654,09 Službeni glasnik BiH 36/12
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Održavanje mreže radio-monitoring stanica u BiH od ekskluzivnog dobavljača i servisera opreme Rohde & Schwarz Austrija Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 25.6.2012. 85.000,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Kupovina mobilne monitoring stanice u okviru projekta izgradnje mreže monitoring stanica u BiH Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 30.7.2012. 1.459.111,77 Službeni glasnik BiH 62/12
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Usluga nabavke avio karata Otvoreni BH PASSPORT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.9.2012. 128.205,12 Službeni glasnik BiH 77/12
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Usluga dorade računarske aplikacije za kontrolu dokumenata i poslovanja od prvobitnog isporučioca ORKA doo Sarajevo Pregovarački ORKA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.11.2012. 8.400,00 Službeni glasnik BiH 98/12
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Usluge: dorada računarske aplikacije Pregovarački INNOVATTIVO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.11.2012. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 98/12
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Usluga dorade računarske aplikacije Pregovarački AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 7.12.2012. 8.420,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Nabavka tri monitoring stanice Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 4.4.2013. 1.340.007,04 Službeni glasnik BiH 28/13
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Usluga osiguranja Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 26.4.2013. 59.291,65 Službeni glasnik BiH 34/13
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Održavanje i servisiranje monitoring opreme Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 5.9.2013. 90.000,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Usluga nabavke avio karata Otvoreni Kompas Sarajevo d.o.o. Sarajevo 25.9.2013. 119.658,11 Službeni glasnik BiH 77/13
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Lot 3: Softveri Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 9.10.2013. 5.234,15 Službeni glasnik BiH 81/13
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Lot 1: 15 računara, 4 laptopa, 6 LCD monitora, 1 uređaj za sigurnost mreže Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 30.12.2013. 25.275,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Lot 2: 18 video capture kartica, 5 eksterni hard disk, 4 eksterni DVD pržač, 1 eksterni Bly rey pržač, 10 UPS, 2 printer mrežni crno bijeli, 1 portabilni printer, 2 multifuncionalni printer/skener/fax sa Lan konekcijom Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 6.1.2014. 6.593,09 Službeni glasnik BiH 2/14
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Lot 4: 3 softvera za manipulaciju PDF file-ovima Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 18.12.2013. 1.983,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Osiguranje vozila, vozila sa monitoring opremom, poslovnih zgrada, monitoring opreme Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 2.4.2014. 68.616,33 Službeni glasnik BiH 26/14
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Odžavanje monitoring stanica u BiH u 2014. godini Pregovarački Rohde@Schwarz Austrija Austrija 10.4.2014. 119.658,00 Službeni glasnik BiH 30/14
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Lot 1- Radne stanice Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 31.12.2014. 23.780,00 SG 15/15
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Lot 2- Mobilne radne stanice Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 31.12.2014. 6.226,50 SG 15/15
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Lot 4- Printeri i skeneri Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 31.12.2014. 4.500,00 SG 15/15
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Usluge izdavanja avio karata za potrebe Agencije u 2015. godini Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Ilidža 16.2.2015. 102.564,10 SG 15/15