JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodno-finansijskom planu za 2010. godinu Pregovarački Elgrad d.o.o. Teslić 13.1.2011. Službeni glasnik BiH 15/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodnofinansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 22.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodnofinansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 8.2.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodnofinansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 8.2.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodnofinansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 8.2.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodnofinansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 8.2.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodnofinansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 8.2.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodnofinansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 8.2.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodnofinansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 8.2.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 1: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 2: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Braća Đurić d.o.o. Teslić Teslić 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 3: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 4: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 5: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 6: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Klječanin Kompani Teslić Teslić 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 7: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Drvo -Sommerse d.o.o. Pribinić Teslić Teslić 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 8: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Drvo -Sommerse d.o.o. Pribinić Teslić Teslić 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 9: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Arsenić d.o.o. Teslić 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 10: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 11: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 12: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 13: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Klječanin Kompani Teslić Teslić 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 14: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Arsenić d.o.o. Teslić 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11