Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Nabavka prehrambenih proizvoda Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 19.2.2011. 90.352,45 Službeni glasnik BiH 16/11
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Nabavka štampanog materijala Otvoreni Magneta d.o.o. Pale 11.2.2011. 4.047,23 Službeni glasnik BiH 16/11
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Magneta d.o.o. Pale 11.2.2011. 14.656,10 Službeni glasnik BiH 16/11
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Nabavka materijala za higijenu Otvoreni Tomašević d.o.o Istočno Sarajevo 11.2.2011. 14.805,23 Službeni glasnik BiH 16/11
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda Otvoreni Tomašević d.o.o Istočno Sarajevo 11.2.2011. 15.766,80 Službeni glasnik BiH 16/11
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Nabavka mesa i mesnih prerađevina Otvoreni Vizion d.o.o. Rogatica 2.3.2011. 50.162,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Lot 3: Nabavka mesa i mesnih prerađevina Otvoreni KLAONICA I FABRIKA ZA PRERADU MESA o.d.p. Han Pijesak 27.12.2011. 36.022,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Lot 10: Nabavka sredstava za higijenu Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 27.12.2011. 10.988,03 Službeni glasnik BiH 5/12
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Lot 2: Nabavka pekarskih proizvoda Otvoreni Klas d.o.o. Pale Pale 5.4.2012. 32.250,00 Službeni glasnik BiH 36/12
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Lot 1: Nabavka pekarskih proizvoda Otvoreni SZTPR Bereg Sokolac Sokolac 12.2.2013. 29.200,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Lot 2: Nabavka mesa i mesnih prerađevina Otvoreni KLAONICA I FABRIKA ZA PRERADU MESA o.d.p. Han Pijesak 12.2.2013. 33.865,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Lot 3: Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 30.1.2013. 14.837,61 Službeni glasnik BiH 12/13
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Lot 4: Nabavka prehrambenih proizvoda Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 30.1.2013. 54.234,48 Službeni glasnik BiH 12/13
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Lot 5: Nabavka voća i povrća Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 30.1.2013. 31.568,38 Službeni glasnik BiH 12/13
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Lot 6: Nabavka štampanog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 22.1.2013. 2.391,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Lot 7: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.1.2013. 5.176,29 Službeni glasnik BiH 12/13
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Lot 8: Nabavka tehničkog materijala (elektro, vodo i stolarskog) Otvoreni Devis d.o.o. Sokolac 25.1.2013. 12.135,86 Službeni glasnik BiH 12/13
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Lot 9: Nabavka sredstava za higijenu Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 22.1.2013. 8.671,88 Službeni glasnik BiH 12/13
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Nabavka goriva, ulja i maziva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 17.6.2013. 11.694,81 Službeni glasnik BiH 55/13
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Nabavka lož ulja, ekstra lako Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 21.6.2013. 143.770,00 Službeni glasnik BiH 57/13