Opština Rogatica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Rogatica Redovno održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina u gradu Pregovarački JP Komrad a.d. Rogatica Rogatica 18.2.2011. 343.999,16 Službeni glasnik BiH 16/11
Opština Rogatica Rekonstrukcija 10 stambenih jedinica za povratnike u Rogaticu Otvoreni GP VRANICA d.o.o. Pale 23.2.2011. 228.786,10 Službeni glasnik BiH 34/11
Opština Rogatica Lot 1: Izgradnja i sanacija trafostanice, BH mreže naselje Orahovo Otvoreni MIG ELEKTRO Mrkonjić Grad 23.5.2011. 49.094,25 Službeni glasnik BiH 61/11
Opština Rogatica Lot 2: Izgradnja i sanacija trafostanice, BH mreže i NN mreže naselje Pokrivenik Otvoreni Galeb internacional d.o.o. Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo 23.6.2011. 129.231,86 Službeni glasnik BiH 61/11
Opština Rogatica Lot 3: Sanacija asfaltnog puta Rogatica-Kosovo-Stroilovina-Šljedovići Otvoreni Jahorina invest d.o.o. Pale Pale 19.5.2011. 147.867,70 Službeni glasnik BiH 61/11
Opština Rogatica Lot 4: Sanacija makadamskog puta Čadovina-Trnovo Otvoreni Jahorina invest d.o.o. Pale Pale 19.5.2011. 13.017,42 Službeni glasnik BiH 61/11
Opština Rogatica Rekonstrukcija i izgradnjaŽRTS,BH i NN mreže dijela TP Sudići u Rogatici Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 11.7.2011. 155.578,95 Službeni glasnik BiH 61/11
Opština Rogatica Lot 1: Izrada glavnog projekta fekalne kanalizacije naselja Plješevica Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 4.10.2011. 7.371,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Opština Rogatica Lot 2: Izrada glavnog projekta vodovoda naselja Borač i Ciglana i fekalne kanalizacije ulice Petra Pavlovića Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 29.9.2011. 7.488,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Opština Rogatica Lot 3: Izrada glavnog projekta fekalne kanalizacije naselja Ptičinjak Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 4.10.2011. 2.925,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Opština Rogatica Lot 1: Izgradnja 10/20/0,4 ŽRTS i priključnog VN voda Otvoreni MIG ELEKTRO Mrkonjić Grad 22.5.2012. 65.598,90 Službeni glasnik BiH 45/12
Opština Rogatica Lot 2: Rekonstrukcija i izgradnja dijela NN mreže dijela TP Starčići Otvoreni MIG ELEKTRO Mrkonjić Grad 22.5.2012. 13.021,90 Službeni glasnik BiH 45/12
Opština Rogatica Lot 3: Rekonstrukcija i izgradnja dijela NN mreže TP Šetići Otvoreni MIG ELEKTRO Mrkonjić Grad 22.5.2012. 25.609,80 Službeni glasnik BiH 45/12
Opština Rogatica Lot 4: Izgradnja i rekonstrukcija objekata po sistemu ključ u ruke Otvoreni Centrotrans MT Internacional Sarajevo 19.4.2012. 85.659,44 Službeni glasnik BiH 45/12
Opština Rogatica Lot 5: Izgradnja i rekonstrukcija objekata po sistemu ključ u ruke Otvoreni Centrotrans MT Internacional Sarajevo 19.4.2012. 116.142,87 Službeni glasnik BiH 45/12
Opština Rogatica Izrada Plana u analognoj i digitalnoj formi Otvoreni URBIS CENTAR d.o.o. Banja Luka 26.7.2012. 68.376,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Opština Rogatica Održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina biće u skladu sa Programom zajedničke komunalne potrošnje za 2013-2015. godinu Otvoreni JP Komrad a.d. Rogatica Rogatica 5.4.2013. 304.273,50 Službeni glasnik BiH 32/13
Opština Rogatica Čišćenje i održavanje javnih površina Otvoreni JP Komrad a.d. Rogatica Rogatica 6.5.2015. 128.205,66 SG 41/15