Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2: Ugovor o kupoprodaji 1 (jednog) dostavnog motornog vozila-furgon Otvoreni ICM-trade d.o.o. Laktaši 27.12.2010. 31.196,58 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 4: Ugovor o kupoprodaji 10 (deset) terenskih motornih vozila Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 23.12.2010. 162.102,56 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavka 11 terenskih motornih vozila Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 23.11.2011. 187.564,00 Službeni glasnik BiH 96/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavka lož ulja ekstra lakog LEUL BAS 1002 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.12.2011. 535.161,70 Službeni glasnik BiH 98/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1: Nabavka računarskih komponeti, matičnih ploča, memorija, hard diskova, tastatura Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 5.12.2011. 32.099,24 Službeni glasnik BiH 100/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2: Nabavka mrežne opreme Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 14.12.2011. 35.823,81 Službeni glasnik BiH 100/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1: Nabavka računara Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 15.12.2011. 61.908,00 Službeni glasnik BiH 102/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2: Nabavka hardverskog uređaja Storage Otvoreni Asseco SEE d.o.o. Banja Luka 25.11.2011. 68.160,18 Službeni glasnik BiH 102/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 3: Nabavka blade servera Otvoreni Asseco SEE d.o.o. Banja Luka 15.12.2011. 25.392,00 Službeni glasnik BiH 102/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 4: Nabavka štampača Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 15.12.2011. 9.888,00 Službeni glasnik BiH 102/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 7: Nabavka skenera Otvoreni Dragičević d.o.o. Banja Luka 15.12.2011. 30.145,50 Službeni glasnik BiH 102/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1: Demontaža stare stolarije i nabavka i ugradnja nove PVC stolarije na objektu CJB Trebinje Otvoreni EHTA-R d.o.o. Derventa 18.1.2012. 77.217,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2: Radovi na izgradnji autoradionice za potrebe CJB Trebinje u Trebinju Otvoreni Građevinar d.o.o. Ljubinje 20.1.2012. 34.665,34 Službeni glasnik BiH 7/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavka putničkih motornih vozila, oblik karoserije - limuzina, pogonsko gorivo dizel, zapremine motora od 1965 do 1970 ccm, snage motora od 100 do 105 kW, broj vrata 4, boja crna metalik Otvoreni BRČKO GAS d.o.o. Brčko 17.1.2012. 240.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1: Mobilni uređaji za detekciju droge u organizmu, oralnoj tekućini Otvoreni Investiciono tehnički centar Sarajevo 1.3.2012. 52.546,40 Službeni glasnik BiH 19/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2: Testovi za detekciju droge u oralnoj tekućini Otvoreni Investiciono tehnički centar Sarajevo 1.3.2012. 6.592,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavka štampanih obrazaca, evidencija, blokovske robe i knjiga Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 26.3.2012. 44.255,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i Bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 1.188.056,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovni benzin BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 78.300,72 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 3: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benz. BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 58.922,40 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 4: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezol.benz.EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 22.972,02 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 5: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezol.benz.BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 59.417,40 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 8: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezol.benz.BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 26.046,85 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 9: Sukcesivna isporuka Dizela BAS EN 590 i bezol.benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 136.632,10 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 10: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i Bezol.benz. BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 5.874,78 Službeni glasnik BiH 27/12